( Balsų 1 )

Gamybos ir pramonės pastato statybos projektasTechninio projekto pavadinimas: Gamybos ir pramonės pastato Pramonės g. 18, Utenoje, statybos projektas. Statybos geografinė vieta: adresas - Pramonės g. 18 , Utena. Statinio paskirtis: gamybos ir pramonės paskirties pastatai. Statytojas: UAB „Vytrolma". Projektuotojas: UAB „Alfred Maier Import und Export". Projekto vadovas: Visvaldas Vilkauskas.

Projekto rengimo pagrindas

Projektiniai pasiūlymai papildomai rengiami pagal užsakovo pateiktą ir su miesto vyr. architektu suderintą papildomą projektavimo užduoti, taip pat pagal užsakovo pateiktus kitus dokumentus: inžinerinį topografinį žemės sklypo planą, nuosavybės dokumentus žemės sklypo planą, kadastrinių matavimų dokumentus, ir UAB „Romas ir Virgis" paruoštais ir patvirtintais 2014-10-06 Nr, AR 6-264 projektiniais pasiūlymais.

Projektiniai pasiūlymai rengiami siekiant papildomai informuoti visuomenę apie numatomą pastato vietos keitimą, kuriam neparengti teritorijų planavimo dokumentai (STR. 1.05:2010, 60p.).

Statinio vieta. Statybos sklypo apibūdinimas

Sklypas yra Utenos m. k.v., adresas - Pramonės g. 18 , Utena. Sklypas nuosavybės teise priklauso UAB „Vytrolma“, j.k. 283736530. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita. Naudojimo būdas - pramones ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas - 2.4219 ha. Statybos rūšis: nauja statyba. Statinio kategorija: ypatingas. Statinio paskirtis: gamybos ir pramonės paskirties pastatai.

Gamybos ir pramonės pastato statybos projektas Gamybos ir pramonės pastato statybos projektas Gamybos ir pramonės pastato statybos projektas

Informacijos šaltiniai: tekstas, foto - Utenos rajono savivaldybė 2016-03-01.