2024 m. liepos 18 d. ketvirtadienis
Orai Utenoje Utenos autobusų stoties eismo tvarkaraščiai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras Utenos rajono savivaldybės informacija Utenos internetinė televizija Utenos radijas Televizijos programa Valiutų kursai
Dienos vardadieniai:
Dienos patarlė:
Horoskopas: Metai:

show01

 • Senamiestis

  Utenio aikštė

 • Centras

  Skulptūra "Vaivorykštė"

 • Vyžuonos parkas

  Sporto arena

 • Dauniškis

  Dauniškio parkas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Paminklinis akmuo miesto įkūrimui

 • Dauniškis

  Kultūros centras

 • Senamiestis

  Vyžuonėlio ežeras

 • Aukštakalnis

  Auikštakalnio daugiaaukščiai

 • Aukštakalnis

  Oro balionų fiesta

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero fontanas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero tiltas

Projektai Utenoje Prekybos paskirties pastato statybos projektas
( Balsų 1 )

Prekybos paskirties pastato statybos projektasTechninio projekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato J. Basanavičiaus g. 125A, Utenoje, statybos projektas. Statybos geografinė vieta: J. Basanavičiaus g. 125A, Utenos miestas. Statinio paskirtis: prekybos paskirties pastatas, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai. Statytojas: UAB „Ami technologijos". Projektuotojas: UAB „Rusnė". Projekto vadovas: Algimantas Mačionis.

Projektuojamų statinių pažintiniai duomenys

Statinių grupės (komplekso) pavadinimas: Prekybos paskirties pastatas
Statinio objekto adresas: Basanavičiaus g. 125A, Utenos m.
Statybos rūšis: naujo statinio statyba (vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“)
Statinio paskirtis: negyvenamieji pastatai (8); prekybos paskirties pastatai (8.3) (remiantis STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį”)
Statinio kategorija: ypatingas statinys (pagal STR 1.01.06:2010 “Ypatingi statiniai”)
Projektuotojas: UAB “Rusnė”, įmonės kodas 132754130, adresas: Miško g. 30-78, LT-44313 Kaunas.
Statytojas: UAB “AMI TECHNOLOGIJOS“.

Žemės sklypo apibūdinimas

Adresas: Basanavičiaus g. 125A, Utenos m.
Žemės sklypo Kadastrinis Nr.: 8270/0010:155; 8270/0010:148 Utenos k.v..
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo plotai: 9608 m2 ir 1020 m2.
Nuosavybė: UAB “AMI TECHNOLOGIJOS“.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

 • Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje sklypo Nr. 8270/0010:148 - 0,0135 ha;
 • Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų it įrenginių apsaugos zonos: Sklypo Nr. 8270/0010:155 - 0,207 ha; sklypo Nr. 8270/0010:148 - 0,024 ha;
 • Elektros linijų apsaugos zonos Sklypo Nr. 8270/0010:155 - 0,302 ha;
 • Dirvožemio apsauga Sklypo Nr. 8270/0010:155 - 0,8061 ha;
 • Vandens telkiniai Sklypo Nr. 8270/0010:155 - 0,1547 ha;

Geografinė vieta

Prekybos paskirties pastatas projektuojamas Utenos miesto Basanavičiaus g. 125A esančiame žemės sklype, pietvakarinėje sklypo dalyje. Sklypas nuosavybės teise priklauso - UAB „AMI TECHNOLOGIJOS“. Sklypo teritorijoje žemės paviršiaus altitudė svyruoja 110,74-107,87 m ribose virš jūros lygio. Sklypo rytinę kraštinę riboja vietinis įvažiavimus į garažus. Basanavičiaus gatve vyksta intensyvus transporto judėjimas. Šios aplinkybės užtikrina nuolatinius būsimo prekybos paskirties pastato klientų srautus.

Automobilių stovėjimo aikštelės statybos darbai numatomi žemės sklypuose 8270/0010:155; 8270/0010:148 Utenos k.v.

Klimatinės sąlygos

Metinis kritulių rodiklis - 592 mm. Kritulių kiekis vasarą - 214 mm, žiemą - 97 mm. Vasaros vidutinė temperatūra - 17° C. Temperatūra karščiausią - liepos - mėnesį - 22 - 23° C. Vidutinė oro temperatūra sausio mėnesį - 6 - 7° C šalčio. Regiono geografinė padėtis sąlygoja ilgesnes ir atšiauresnes žiemas nei kituose Lietuvos regionuose. Sniego dangos storis žiemą - vidutiniškai 20 - 25 cm, danga išsilaiko apie 110 dienų, ledas - nuo gruodžio vidurio iki kovo mėn. pabaigos. Santykinis oro drėgnumas - nuo 68 % gegužę iki 87 % lapkritį - gruodį.

Vėjo kryptis ir stiprumas

Vyrauja pietų ir vakarų vėjai. Vidutinis vėjo greitis vasarą - 4,2 m/sek., žiemą - 5,5 m/sek.

Reljefas

Tvarkomos teritorijos esamas žemės reljefas su nuolydžiu šiaurės - vakarų kryptimi link Basanavičiaus g. Sklypo teritorijoje žemės paviršiaus altitudė svyruoja 110,74-107,87 m ribose virš jūros lygio.

Sklypo apželdinimas ir medžių iškirtimas

Tvarkomoje teritorijoje yra saugomų želdinių (skl. kad. Nr. 8270/0010:148, plotas 0,0135 ha) (medžių ir krūmų, augančių ne miško ūkio paskirties žemėje). Sklypo vakarinė dalis apaugusi medžiais, kuriuos planuojama iškirsti. Medžių kirtimo darbai numatomi po statybos leidimo gavimo. Prieš darbų pradžią statybos darbų Rangovas pagal Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus sudarytas taisykles turi gauti leidimus kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje. Kertami medžiai atsodinami arba kompensuojami pagal atkuriamosios vertės įkainius, nustatytus LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 06 d. įsakymą Nr. D1-343.

Sklypo užstatymas, inžineriniai tinklai

Sklype yra įrengtų požeminių ir antžeminių komunikacijų: elektros (atskiru projektu numatomas elektros linijos 110kV OL ir atramos iškėlimas), lietaus kanalizacijos, buitinių nuotekų tinklai (esamų tinklų iškėlimas).

Topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti duomenys

UAB „Sweco Lietuva“ 2016 m. sausio - vasario mėn. atliko planuojamo prekybos paskirties statinio, Basanavičiaus g. 125A projektinius inžinerinius geologinius tyrimus. Tyrimai atlikti laikantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.

Tyrimų aikštelė yra Basanavičiaus g 125A, Utenos mieste. Sklypas yra paskutiniojo apledėjimo moreninių aukštumų srities, Vakarų Aukštaičių plynaukštės rajono, Utenos erozinio duburio mikrorajone. Natūralus reljefo tipas - fliuvioglacialinis. Šiuo metu sklypas paveiktas technogeninių procesų, performuotas - išlygintas piltiniu gruntu. Reljefas sąlyginai lygus, šiaurės rytinėje sklypo dalyje slūgso kūdra. Didžioji sklypo dalis padengta augaliniu sluoksniu. Per teritoriją nutiestos nuotekų šalinimo požeminės komunikacijos.

Geologinė sandara: Tirto sklypo inžinerinės geologinės sąlygos - tiek hidrogeologinės, tiek geologinės - yra sudėtingos. Geodinaminės ir geomorfologinės inžinerinės geologinės sąlygos kinta nuo paprastų iki vidutinio sudėtingumo. Tyrimų gręžiniais pasiekta Baltijos posvitės fliuvioglacialiniai (ftIIInm3) dariniai, Baltijos posvitės kraštinė morena (gtIIInm3) ir balų nuogulos (bIV). Šiuos natūralius gruntus dengia dirbtinio grunto sluoksniai (tplIV) bei technogeniniai dariniai (tIV).

Hidrogeologinės tirtos aikštelės sąlygos yra charakterizuojamos analizuojant nusistovėjusio vandens lygių stebėjimus gręžiniuose tyrimų metu.

Tirtoje teritorijoje gręžiniais pasiektas gruntinis vanduo (sudaro pirmąjį nuo žemės paviršiaus nuolat esantį nespūdinį vandeningą sluoksnį, slūgsantį ant pirmosios nuo žemės paviršiaus ištisinės vandensparos). Požeminis vanduo sutiktas beveik visuose gręžiniuose. Gruntinį vandenį talpina Viršutinio Nemuno rupios nuogulos ir glacialinėse nuogulose esantys smėlio lęšiai bei tarpsluoksniai. Tikslus požeminio vandens lygio kitimo prognozavimas, neturint ilgalaikių stebėjimų rezultatų yra neįmanomas. Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis pateiktas gręžinių pjūviuose.

Statybos metu reikia apsaugoti požemį nuo bet kokių veiksnių, galinčių stipriai pakeisti geocheminę situaciją (pvz. taršos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medžiagomis). Būtina numatyti požeminio vandens lygio pažeminimo ir šlaitų stabilizavimo priemones, nes kasant pamatų duobes vyks vandens pritekėjimas į jas.

Be to, reikia suprojektuoti tinkamą lietaus vandens surinkimo/drenažo ir nuvedimo sistemą, siekiant išvengi paviršiuje slūgsančių gruntų išbrinkimo.

Apsauginio dirvožemio nukasimas

Projektuojamo pastato ir automobilių stovėjimo aikštelės vietoje nukasamas esamas augalinis sluoksnis. Nukasamo augalinio sluoksnio storis priimamas 0,25 m.

Laikinų privažiavimų įrengimas

Laikinų privažiavimas įrengimas numatytas pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje

Laikinas teritorijos aptvėrimas

Laikinas teritorijos aptvėrimas numatytas pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje

Projektuojamų statinių sąrašas

Projektuojami statiniai sklype:

 • prekybos paskirties pastatas;
 • susisiekimo komunikacijos (automobilių stovėjimo aikštelė)
 • inžineriniai tinklai (vandentiekio, ryšio, elektros, buitinių nuotekų atskiras iškėlimo projektas ir kt.)

Esminių statinio reikalavimų išpildymas projekte

 • Mechaninis patvarumas ir pastovumas: Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu.
 • Naudojimo sauga: Pastatai suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.

Nurodymai statinių eksploatacijai

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra:

 1. pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių sprendinių, statybinių ir eksploatacinių normų;
 2. laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus;
 3. profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas;
 4. išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų padarinių ir nuostolių.

 5. Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių pokyčių, saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), vidaus aplinkos (dujų, garų, temperatūros, skysčių), mechaninių (smūgių, vibracijos, trinties) poveikių įtaką statiniams ir jų konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas statinių eksploatacines savybes, nežalojant žmonių sveikatos ir aplinkos.

  Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad:

 6. būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kt.);
 7. nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikalių paviršių. Susikaupus jam - pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu;
 8. atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų požymių (plyšių, apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir pan.);
 9. atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančių vėjų kryptimis, būtų laiku pašalinti;
 10. Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad:
 • pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos gruntiniais vandenimis ar tirpalais;
 • būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai;
 • tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos;
 • neatsirastų skysčių ar dujų požeminiai nutekėjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijų koroziją ar sprogimus;
 • nebūtų pažeisti įtaisai klajojančioms srovėms neutralizuoti.

Eksploatuojant laikančias konstrukcijas, neleidžiama keisti konstrukcijų darbo schemas. Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama. Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama. Statiniai ir jų konstrukcijos turi būti periodiškai apžiūrimos: pavasarį - ištirpus sniegui ir rudenį - iki šildymo sezono pradžios.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai

Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype.

Projektuojami trys 9,0 m pločio įvažiavimai/ išvažiavimai į sklypą: 2 iš Vaižganto g., ir 1 iš Basanavičiaus g. per kiemų teritoriją. Pastatų ir statinių išdėstymas, funkciniai ryšiai ir zonavimas numatomas pagal suderintus projektinius pasiūlymus ir specialiuosius architektūros reikalavimus. Inžineriniai tinklai projektuojami remiantis išduotomis techninėmis sąlygomis. Prekybos paskirties pastatas projektuojamas sklypo pietvakarinėje dalyje, link Smėlio g. daugiabučių, pagrindinį įėjimą orientuojant šiaurės rytų kryptimi į Basanavičiaus g. Šiuo atveju pietinėje pastato dalyje projektuojama prekių iškrovimo rampa, o sunkiojo transporto privažiavimas prie jos numatomas iš Vaižganto g. tęsinio (2-as į/išvažiavimas). Greta panduso į rampą, projektuojama šiukšlių konteinerių stoginė. Prieš pagrindinį įėjimą į pastatą, automobilių stovėjimo aikštelėje, projektuojama vežimėlių pastogė ir dviračių stovai. Aplink pastato fasadus projektuojama betoninių trinkelių nuogrinda. Sklypo apželdinimo plotas -20.69% (sklypas Nr. 155) ir 31.96% (sklypas Nr. 148). Sklype suprojektuoti šie lauko inžineriniai tinklai: vandentiekio, buitinių (esamų tinklų iškėlimas) ir paviršinių nuotekų tinklai, šilumos tinklai, elektros tinklai, ryšių tinklai.

Sklypo dangos

Automobilių stovėjimo aikštelė: Visa automobilių stovėjimo aikštelė asfaltuojama (išskyrus vietą po prekių vežimėlių pastoge). Riba tarp asfalto ir trinkelių danga atskiriama bortu. Projektuojama IV asfalto dangos konstrukcijos klasė. Reikalavimai IV dangos konstrukcijos klasei yra šie: minimalus pagrindas dangai - 41 cm (tikslinamas pagal geologiją) storio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnis, 20 cm apkrovas laikantis skaldos sluoksnis (0/45), 10 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 32 PN, ir 4 cm dengiamasis asfaltbetonio sluoksnis AC 11 VN.

Automobilių stovėjimo vietų ir kelio ženklinimui ant asfalto dangos naudojama ilgalaikė dviejų komponentų ženklinimo medžiaga „Šaltas plastikas“, baltos spalvos. Riba tarp asfalto dangos ir kitų dangų atskiriama bortu.

Privažiavimas prie rampos: Krovininio transporto stovėjimo vietoje, iškrovimo metu, per visą ilgį iki pastato kampo įrengiama betoninė rampa su 5,22% nuolydžiu. Krovinių rampos pagrindo sluoksnis įrengiamas ant sutankinto grunto iš ne mažiau kaip 35 cm neperšalančio žvyro- smėlio (granulių dydis 0/45 arba 0/56) ir 15cm dolomitinės skaldos 0/45 sluoksnio. Betoninė plokštė įrengiama iš C30/37 klasės XF4, XC4, XD3 (XA2) armuoto betono. Minimalus betoninės plokštės storis-20cm, paviršius raižytos faktūros skersai važiavimo krypčiai. Ties betoninės plokštės susijungimu su asfalto danga, betoninio ruožo pabaigoje įrengiamas įgilintas betoninis bortas. Plokštėje įrengiamos deformacinės siūlės maždaug kas 6-10m. Privažiavimo zonoje įrengiamas betoninių trinkelių šaligatvis, aukštis - 15cm virš važiuojamosios dalies, plotis- 80cm. Šaligatvio kraštai užapvalinti. Aukščio skirtumas tarp rampos staliuko paviršiaus ir privažiavimo kelio dangos paviršiaus prie rampos-1,25m. Privažiavimo apačioje tvirtinamos dvi apvalaus profilio 159mm diametro karštai cinkuotų vamzdžių ratų sunkvežimio kreipiančiosios.

Trinkelių danga po prekių vežimėlių pastoge: Pagrindas po vežimėlių pastoge įrengiamas iš ne mažiau kaip 24cm smėlio sluoksnio(tikslinamas pagal geologiją), 15cm sluoksnio skaldos, 3 cm skaldos atsijų ir betoninių antracito spalvos trinkelių (neužapvalintomis briaunomis) 60mm aukščio, stačiakampio formos 200x100mm. Trinkelių danga nuo asfalto atskiriama gazoniniais juodos (antracito) spalvos bortais.

Nuogrinda aplink pastatą: Aplink pastato fasadus projektuojama betoninių trinkelių nuogrinda. Ties pagrindiniu įėjimu į pastatą projektuojama betoninių trinkelių danga antracito spalvos. Prie durų šaligatvis pažeminamas ~2-3 cm žemiau grindų lygio, kad netrukdytų durų varstymui. Šaligatvis ties šiaurės rytiniu, prie vitrininių langų, įrengiamas nužemintas. Ties vitrininiais langais numatoma įrengti apsauginius stulpelius vitrinų apsaugojimui.

Sklypo išdurpinimas. Žemės sklype esantis netinkamas ir durpingas gruntas turi būti iškasamas ir išvežamas, jo vietoje pilamas aikštelių ir kitų statinių sankasos įrengimui tinkamas gruntas. Visas supiltas gruntas turi būti sutankintas ir paruoštas aikštelių, privažiavimo kelių, inžinerinių tinklų bei kitų statinių kaip sankasai naudojamas pagrindas. Lovio dugne ir apatiniuose sluoksniuose minimalus grunto sutankinimo koef. >0,92 . Viršutinėje dalyje (apie 5 m.) minimalus grunto sutankinimo koef. > 0,97. Rangovas turi užtikrinti sluoksnių tinkamumą įrengti, aikšteles, privažiavimo kelius ir kitus statinius. Požeminio vandens pažeminimui iki 1,5 metro gylio sklype turi būti įrengtas drenažas. Rangovas atlikęs darbus įsipareigoja juos perduoti Prekybos centro generaliniam rangovui ir gauti jo rašytinį patvirtinimą apie atliktų darbų priėmimą.

Pastatų ir inžinerinių statinių altitudžių parinkimas

Pastatų ir inžinerinių statinių altitudės parenkamos pagal parengtą sklypo aukščių planą. Projektuojamos parduotuvės absoliutinė altitudė ±0,000=110.20 m.

Teritorijos vertikalus planiravimas, lietaus vandens nuvedimas

Tvarkomo sklypo esami aukščiai keičiami. Projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės nuolydis formuojamas nuo pastato link automobilių stovėjimo aikštelės kraštų. Lietaus vandens nuvedimui įrengiami paviršinio vandens surinkimo trapai.

Sklypo teritorijos ir pastatų apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos įrengimas

Tvarkomos teritorijos apšvietimas numatomas šviestuvais, tvirtinamais ant parduotuvės fasadų, bei šviestuvais ant atramų. Tvarkomoje teritorijoje nurodytose vietose numatoma pastatyti 7 m aukščio reklaminius stendus ant stiebo, bei įvažiavimo rodykles.

Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimas į sklypo teritoriją, stovėjimo aikštelės, projektuojamos susisiekimo komunikacijos už sklypo ribų

Autotransportui projektuojama asfaltbetonio dangos aikštelė tvarkomos teritorijos ribose.

Projektuojamos automobilių stovėjimo vietų skaičius tvarkomuose sklypuose - 158, iš jų - 7 skirtos žmonėms su negalia, 4 - šeimos vietos. Standartiniai automobilių stovėjimo vietos matmenys - 2,70x5,20 m, automobilių stovėjimo vietos prie pastato ir vejos - 2,70x5,00 m, šeimos stovėjimo vietos matmenys - 3,50x5,20 m. Šalia stovėjimo vietų, skirtų žmonėms su negalia įrengiamos 1,50 m pločio išlaipinimo aikštelės (projektuojama viena aikštelė dviems stovėjimo vietoms). Automobilių stovėjimo aikštelėje, kur reikalinga, įrengiami guminiai ratų atmušėjai.

Teritorijos priežiūra - valymas, atliekų surinkimas ir tvarkymas

Teritorijos valymą, buitinių atliekų surinkimą ir išvežimą atlieka Užsakovas, sudaręs sutartį su atliekų tvarkymo įmone. Buitinėms atliekoms surinkti konteineriai statomi projektuojamoje aikštelėje. Statybinės atliekos tvarkomos pagal statybinių atliekų tvarkymo taisykles.

Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo aikštelės, artimiausių gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas

Artimiausios valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos: Utenos APGV randasi Pramonės g. 2 už ~ 1,1 km atstumu. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba turi pakankamai technikos ir įrangos bei personalo ir yra tinkamai aprūpinta ir parengta galimiems incidentams objekte likviduoti (turima visa reikiama technika gaisrams gesinti bei gelbėjimo darbams atlikti). Apytikslis atvykimo laikas (standartinis gaisrinių automobilių greitis 40 km/val) priklausomai iš kurios gelbėjimo tarnybos bus išsiųstas ekipažas svyruoja nuo 6,45 iki 7,35min. Atsižvelgiant į pastebėjimo laiką (2 min), pranešimo ir normatyvinį išvykimo iš tarnybos laiką (3,17 min), kovinio išsidėstymo laiką (1 min), pirmosios gesinimo priemonės į gaisravietę gali būti patiektos 12-14 min bėgyje. Privažiavimui prie pastato naudojami esami ir naujai projektuojami keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams. Privažiuoti prie pastatų, gaisro gesinimo šaltinio ir gaisrinio hidranto turi būti naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, įvairių tipų eismo zonos ir aikštelės. Kelių plotis numatomas ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis - nemažesni kaip 4,5 m. Tarp statinių ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams negali būti sodinami medžiai ar statomos kitos kliūtys. Automobilinėms kopėčioms pastatyti prie pastato privažiavimai neprojektuojami, kadangi aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė kaip 15 m. Pasiekiamumas vertinamas pastatomomis ugniagesių kopėčiomis. Keliai ir aikštelės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie pastato ir gaisrinių hidrantų turi būti visada laisvi, tam užtikrinti būtina statyti specialius ženklus ar aptvarus (iki 20 cm aukščio). Statinys projektuojamas III atsparumo ugniai laipsnio, gaisro gesinimo trukmė - 3 val. Pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė iki 6 m, gaisrinio skyriaus tūris iki 25000 m3, todėl nustatomas vandens debitas gaisrų gesinimui iš išorės 15 l/s. Reikiamą vandens kiekį prekybos paskirties pastatui išorės gaisrui gesinti užtikrina esamas vandens tinklas. Išorės gaisro gesinimui reikiamas vandens kiekis, taip pat gali būti užtikrintas atvežant gaisrinėmis autocisternomis, todėl požeminių vandens talpyklų (rezervuarų) įrengti nebūtina. Kaip papildomą priemonę kilusiam gaisrui gesinti, siūloma aprūpinti pastatą kilnojamaisiais gesintuvais 20 - 25 kg. ABC tipo.

Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybės

Takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai judėti nuo gatvių iki pastato, nuo pastato iki jo priklausinių, automobilių stovėjimo vietų. Žmonių su negalia - toliau ŽN trasoje prieš pėsčiųjų takų ir šaligatvių susikirtimus su gatvių, privažiavimų ir/ar įvažiavimų važiuojamąja dalimi, perėjose, saugos salelėse įrengiami sutapdinti su važiuojamąja dalimi bortai ir nuožulnūs paviršiai/ pandusai, kurių nuolydis ne didesnis kaip 1:12 (8,3%) ir įspėjamieji paviršiai. Įėjimas į pastato patalpas projektuojami be laiptelių ir bortelių. Atstumas nuo žmonių su negalia automobilio stovėjimo vietų iki pagrindinių įėjimų į objektą apie 50-10 metrų (jiems skirtos 7 automobilių stovėjimo vietos išdėstytos arčiausiai įėjimo). ŽN automobilių stovėjimo vietose numatyta galimybė jam išlipti iš automobilio, įrengiant greta 1500 mm pločio aikštelę (1 aikštelė projektuojama 2 automobilių stovėjimo vietoms).

Pastato architektūros sprendiniai

Statinio funkcinio ryšio bei zonavimo sprendiniai

Projektuojamas pastatas yra vieno aukšto su antresole, ištęsto stačiakampio formos. Sąlyginė altitudė ±0,000=110.20; ±0,000 sutampa su projektuojamos parduotuvės prekybos salės grindų paviršiumi. Maisto prekių parduotuvės pagrindinės funkcinės dalys:

 • Prekių priėmimo zona;
 • Prekių pristatymo zona;
 • Sandėlis;
 • Prekybos sale;
 • Kepykla;
 • Taros supirkimo punktas ir taros sandėlis;
 • Personalo patalpos;
 • Techninės patalpos.

Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas iš šiaurės rytų pusės pro automatines vitrinines duris. Prie įėjimo projektuojamas tambūras, iš kurio patenkama į prekybos salę. Rytinėje pastato dalyje projektuojamos pagalbinės patalpos, taros supirktuvė, kepykla, prekių pristatymo zona. Pietinėje statinio pusėje projektuojamos prekių priėmimo ir pristatymo patalpos bei san. mazgai. Patekimas į san. mazgus numatomas iš prekybos salės pusės. Suprojektuoti atskiri san. mazgai neįgaliesiems, moterims ir vyrams. San. mazgas žmonėms su negalia projektuojamas vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Taip pat, projektuojamas motinos ir vaiko kambarys bei valymo inventoriaus patalpa.

Greta pagrindinio įėjimo projektuojama taros supirktuvė, kurios sandėlis ribojasi su kepykla. Tarp kepyklos ir prekybos salės paliekama anga, kurioje statomos lentynos kepiniams. Šalia kepyklos numatyta įrengti šaldymo kamerą.

Tarp sandėlių ir prekybos salės numatoma montuoti smūginius švytuoklinius vartus. Į prekių priėmimo patalpą suprojektuotas patenkamas iš lauko pro duris. Prekės kraunamos per pakeliamus vartus. Prie vartų projektuojama mechaniškai kilnojama multiplatforma ir vartus apgaubianti guminė tarpinė.

Pietinėje pusėje projektuojamos techninės patalpos: elektros įvado patalpa ir dvi techninės patalpos, skirtos šilumos punktui. Patekimas į šias patalpas suprojektuotas iš lauko.

Patekimui į antresolę, greta sandėlio, projektuojama laiptinė. Antresolėje numatoma įrengti kabinetus, pagalbines patalpas ir terasą.

Vidaus patalpos suprojektuotos, vadovaujantis HN -15-2001 “Maisto higiena”.

Natūralus ir dirbtinis patalpų apšvietimas numatytas pagal HN 98-2000 “Natūralus ir dirbtinis apšvietimas”.

Statinio tūriniai sprendimai

Statinys vieno aukšto su antresole. Pagrindinis pastato tūris yra ištęsto stačiakampio formos su plokščiu stogu (stogo nuolydis 40). Pietinėje pastato dalyje projektuojama stačiakampio formos prekių priėmimo patalpa su sutapdintu stogu (nuolydis 2,5%). Pagrindinis įėjimas ir šiaurinis fasadas projektuojami iš įstiklintų aliuminio konstrukcijų (vitrinų).

Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai

Projektuojamo pastato sprendiniai turi būti pritaikyti judėjimui žmonėms su negalia pagal STR 2.03.01:2001. Pagrindinio įėjimo durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 20 mm. Jei prie pagrindinio įėjimo durų bus montuojami kojų valymo įtaisai, jie turi būti įgilinti, taip kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi. ŽN pritaikytas įėjimas į pastatą, ŽN pritaikytos vietos patalpose ir nuorodos į jas turi būti pažymėtos tarptautiniu ŽN ženklu. Pastato viduje ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai pagal STR 2.03.01:2001. Žmonės su negalia turi galimybę laisvai manevruoti koridoriais. Siauriausios koridoriaus vietos, kur judama tik tiesiai, neturi būti siauresnės kaip 1000mm ir ilgesnės kaip 9000mm. Pastate projektuojamas san. mazgas pritaikytas neįgaliesiems. San. mazgas turi būti pažymėtas tarptautiniu ŽN ženklu. Tualetas pritaikomas žmonių su negalia reikmėms. Unitazas turi būti pastatytas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900mm tarpas vežimėliui pastatyti. Unitazas turi būti pastatytas ne arčiau kaip 300mm iki šoninės sienos. Abipus unitazo 800-900mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiamieji ar pasukamieji horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. ŽN pritaikytas praustuvas turi būti pakabintas ne arčiau kaip 300 nuo šoninės sienos, praustuvo viršus turi būti 750-850mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prieš praustuvą būtina palikti ne mažesnę kaip 1200x900mm dydžio aikštelę NŽ su vežimėliu važiuoti. Abipus praustuvo 800-900mm aukštyje taip pat reikia pritvirtinti turėklus. Grindyse numatomas trapas vandeniui surinkti.

Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai

Pagrindinis įėjimas į naujai projektuojamą pastatą numatomas iš šiaurės rytų pusės. Tarnybinis įėjimas numatomas rytinėje pusėje, iš projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės pusės. Produktų tiekimas projektuojamas iš pietinės pusės, pro pietinėje pastato dalyje projektuojamą prekių priėmimo patalpą. Įėjimas į technines patalpas - iš pietinės pusės. Iš prekybos salės numatomi du evakuaciniai išėjimai vakarinėje dalyje. Į prekybos salę pagal prekybos technologiją projektuojamas atskiras įėjimas ir išėjimas.

Prekybos paskirties pastato statybos projektas Prekybos paskirties pastato statybos projektas

Informacijos šaltiniai: tekstas, foto - Utenos rajono savivaldybė 2016-05-25.

Prisijungti

Dabar lankosi

Mes turime svetainėje prisijungusių svečių 64

Senoji svetainė

senoji_svetaine

Atsitiktinė nuotrauka