( Balsų 1 )

Garažų paskirties pastato rekonstravimo projektasTechninio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato Pramonės g. 2, Utenoje, rekonstravimo projektas. Statybos geografinė vieta: Pramonės g. 2, Utenos miestas. Statinio paskirtis: garažų paskirties pastatas. Statytojas: Utenos apskrities Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Projektuotojas: UAB „Projektų rengimo biuras". Projekto vadovas: Piotras Černiauskas.

Duomenys apie projektą

Objektas: garažų paskirties pastatas Pramonės g. 2, Utenos m.; statinio grupė: P.2.7 garažų pastatai; naudojimo paskirtis: 8.7 garažų paskirties pastatai (STR 1.01.09:2003); statinio kategorija: neypatingas (STR 1.01.06:2010); statybos rūšis: rekonstravimas.

Objektas: bokštas Pramonės g. 2, Utenos m. (atliekamas); statinio grupė: P.2.16 specialioji; naudojimo paskirtis: 8.16 specialiosios paskirties pastatai (STR 1.01.09:2003); statinio kategorija: ypatingas (STR 1.01.06:2010); statybos rūšis: paprastasis remontas. Atsparumo ugniai laipsnis: II; projekto etapas: projektiniai pasiūlymai.

Objektas: administracinės paskirties pastatas Pramonės g. 2, Utenos m. (atskiriamas, projekto apimtimi nenagrinėjamas).

Objektas: Pastatas - sandėlis Pramonės g. 2, Utenos m. (griaunamas).

Objektas: Pastatas - ūkinis pastatas Pramonės g. 2, Utenos m. (griaunamas).

Objektas: kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai Pramonės g. 2, Utenos m.: kiemo danga - rekonstruojama; tvora - demontuojama; rezervuarai - demontuojami.

Statinio statybos vieta, statybos rūšis, paskirtis

Statybos rūšis - rekonstravimas.

Statytojas - UTENOS APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA.

Statybos vieta - Pramonės g. 2, Utenos m.

Sklypas

 • Plotas - 11886 m2. Atskiru projektu formuojamas sklypo plotas - 10147 m2;
 • Užstatyta teritorija - 1496 m2, po rekonstravimo ir po sklypo performavimo ≈ 1607,9 m2.
 • Numatomi sklypo sutvarkymo darbai (aikštelių, takų, dangų, žalių zonų rekonstravimas, sklypo aptvėrimas).

Sklype rekonstruojamas vienas pastatas - garažas (garažų paskirties pastatas).

 • Pastato bendras plotas: esamas - 878,17 m2, po rekonstravimo ≈ 1686,3 m2.
 • Pastato užstatytas plotas: esamas - 950,00 m2, po rekonstravimo ≈ 1574,9 m2.
 • Pastato tūris: esamas - 4659 m3, po rekonstravimo ≈ 8804,3 m3.
 • Pastato aukštų skaičius: esamas - 1; po rekonstravimo - 2.
 • Pastato aukštis: esamas - 4,9 m po rekonstravimo ≈ 8,8 m (nuo ±0,00 alt.).
 • Pastato energetinio naudingumo klasė: esamas - “D”; po rekonstravimo - “C”.
 • Planuojamas darbuotojų skaičius - 36, (20 pastovių darbo vietų administracinėje dalyje, 16 visą parą budėti skirtos darbo vietos).

Atskiru projektu formuojamas sklypas.

 • Plotas - 1739 m2;
 • Užstatyta teritorija - 403 m2.
 • Numatomi sklypo sutvarkymo darbai (aikštelių, takų, dangų, žalių zonų įrengimas).

Sklypo sutvarkymo sprendiniai

Nagrinėjamas žemės sklypas yra pramoniniame Utenos miesto rajone, rytinėje miesto dalyje. Sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - kita (kitai specialiai paskirčiai).

Esamas žemės sklypas atskiru projektu užsakovo iniciatyva performuojamas, atskiriant jį į du turtinius vienetus. Į formuojamą žemės sklypą (2) projektuojamas atskiras įvažiavimas iš Pramonės gatvės, nauja automobilių parkavimo aikštelė (15 vietų), takai, sutvarkomos žalios zonos.

Formuojamo žemės sklypo (1) pagrindinis įvažiavimas lieka esamas - iš Pramonės gatvės pusės. Didžioji dalis neužstatytos teritorijos dengta kieta danga - asfaltu. Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose, rekonstruojamoje aikštelėje. Projektuojamos 45 automobilių stovėjimo vietos.

Pagal išduotas prisijungimo sąlygas sklypuose rekonstruojami ir įrengiami nauji inžineriniai tinklai.

Pastato architektūra

Pastato funkcinio ryšio bei zonavimo sprendiniai: rekonstruojamas vieno aukšto garažas. Esamo garažo pastato stogo konstrukcijos demontuojamos, paaukštinamas laikantysis konstruktyvas ir įrengiamas naujas sutapdintas stogas. Keičiamas vidaus išplanavimas projektuojamos patalpos: garažas, fizinio parengimo salė, žarnų bazė, kompresorinė, techninio aptarnavimo postas, skalbykla, džiovykla. Prie garažo pristatomas naujas 2 aukštų korpusas. Pirmame aukšte projektuojamos patalpos - tambūras, koridoriai, postininko patalpa, pamainos vadovo patalpa, relaksacinis / mokymų kambarys, poilsio, persirengimo, valgymo patalpos, san. mazgai, dušai, sandėliai, techninės patalpos. Paliekamas funkcinis ryšys tarp esamo ir projektuojamo korpusų. Antrame aukšte projektuojamos administracijai skirtos patalpos - kabinetai, san. mazgai, daugiafunkcė salė, serverinė, archyvas

Esamas administracinis pastatas ir rekonstruojamas garažas prieš ir po rekonstravimo funkcionuoja kaip du nepriklausomi turtiniai vienetai, dėl to projektu pastatai „atskiriami“ - užmūrijama durų anga tarp šių pastatų.

Statinys rekonstruojamas pagal C energinio naudingumo klasės parametrus.

Konstrukcijos: esamo garažo konstrukcinė schema - karkasinė. Pamatai - g/b juostiniai, kolonos - monolitinio g/b, sijos - monolitinio g/b, denginys - g/b plokštės, stogo danga - ruloninė bituminė. Išorinės sienos - daugiasluoksnės plokštės / mūras. Vandens nuvedimas - vidinis. Numatoma garažą apšiltinti iš išorės.

Projektuojamo korpuso konstrukcinė schema - monolitinio g/b poliai, laikančios sienos (mūrinės), g/b perdangų plokštės. Pastatas apšiltintas iš išorės, stogas plokščias, vandens nuvedimas - vidinis.

Vidaus patalpų apdaila: garažo, sandėlių, techninių patalpų betoninės grindys, dažytos epoksidine danga. Drėgnų patalpų grindys, sienos - keraminių plytelių, lubos dažomos drėgmei ir pelėsiui atspariais dažais. Koridorių grindų danga - akmens masės plytelių. Administracinių patalpų grindys PVC danga, sienos, lubos dažomos. Pastato grindų dangų, sienų, pertvarų, lubų apdailos medžiagos tikslinamos techninio projekto rengimo metu.

Fasadų apdaila: išorinės sienos - fasadinės plokštės (iš Pramonės g.), dekoratyvinis tinkas.

Garažų paskirties pastato rekonstravimo projektas

Informacijos šaltiniai: tekstas, foto - Utenos rajono savivaldybė 2016-09-29.