2023 m. gruodžio 06 d. trečiadienis
Orai Utenoje Utenos autobusų stoties eismo tvarkaraščiai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras Utenos rajono savivaldybės informacija Utenos internetinė televizija Utenos radijas Televizijos programa Valiutų kursai
Dienos vardadieniai:
Dienos patarlė:
Horoskopas: Metai:

show01

 • Senamiestis

  Utenio aikštė

 • Centras

  Skulptūra "Vaivorykštė"

 • Vyžuonos parkas

  Sporto arena

 • Dauniškis

  Dauniškio parkas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Paminklinis akmuo miesto įkūrimui

 • Dauniškis

  Kultūros centras

 • Senamiestis

  Vyžuonėlio ežeras

 • Aukštakalnis

  Auikštakalnio daugiaaukščiai

 • Aukštakalnis

  Oro balionų fiesta

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero fontanas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero tiltas

Projektai Utenoje Smėlynės parko konkursiniai darbai - Projektas 240431
( Balsų 1 )

Smėlynės parko projektas 240431 „CENTRAS SU VANDENIU”

Supaprastintas atviras projekto „SMĖLYNĖS PARKO ĮRENGIMAS“ konkursas

Aiškinamasis raštas

Sporto erdvės

Planuojamos Smėlynės parko teritorijos, kaip viešosios poilsio erdvės, sutvarkymo idėja pagrįsta sveiko gyvenimo būdo propagavimu, miesto gyventojų sveikatinimo galimybių paieška ir patrauklios gamtinės - sportinės - pažintinės aplinkos jiems sukūrimu. Planuojant teritoriją, kuriant parko erdves, vadovautasi šūkiu „Sveikame kūne - sveika siela“, siekta gamtinės aplinkos ir galimybių sportuoti darnos. Tokiu būdu visa parko teritorija įgyja sporto erdvių planą.

Parkas suprojektuotas ir beisbolo aikštelių pasiūlymai pateikiami atsižvelgiant į teritorijos gamtos sąlygas, esamą reljefą.

Teritorijos charakteristika

Smėlynės parko teritorija yra išskirta Utenos miesto teritorijos bendrajame plane, patvirtintame 2008-10-30 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-276 ir sudaro apie 25 ha. Šiuo metu didžioji dalis medžiais užaugusios teritorijos yra priskirta valstybiniams miškams.

Planuojamos teritorijos šiaurinėje dalyje yra apie 40-ies metų brandus pušynas, o pietinėje dalyje - savaiminiai baltalksnių, gluosnių, beržų medynai. Planuojamos teritorijos reljefas gan raiškus - smėlingos kalvos pereinančios į nedidelias lygumas, dalyje šlapias aliuvinis upelio slėnis. Pietvakarinė dalis atlikus nežymius žemės darbus gali būti tinkama sporto aikštynui įrengti. Kalvotoje dalyje yra keletas vietų, kuriose gali būti įrengtos panoraminių vaizdų apžvalgos aikštelės. Reljefas tinkamas bėgimo ir pasivaikščiojimo takams įrengti. Paviršinio vandens pasiskirstymo analizė leidžia teigti, kad teritorijoje tikslinga įrengti vandens telkinį, kuris lietaus metu išsiplėstų tam suformuotose įdubose. Tvenkinio ir tinkamai suformuotos upelio vagos bei mikroreljefo pagalba gali būti pažemintas gruntinio vandens horizontas pietvakarinėje sklypo dalyje, bei sudaryta galimybė pagerinti pietinės dalies želdinių dendrologinę struktūrą.

Vakarinėje teritorijos dalyje yra Smėlio gyvenamųjų namų kvartalas. Šis kvartalas gyventojai bus pagrindiniai parko naudotojai, nes daugiau sutvarkytų želdynų teritorijų arti nėra. Tarp kvartalo ir parko miesto bendrajame plane numatyta įrengti gatvę. Šiuo metu teritorija yra naudojama ekstensyviai. Gyventojai eina pasivaikščioti išmintais ir minimaliai parengtais takais. Vyksta tranzitinis pėsčiųjų judėjimas nuo Smėlio kvartalo iki „Norfos“ prekybos centro ir nuo J. Basanavičiaus iki Aukštaičių gatvės. Planuojamos teritorijos naudojimą dalinai apriboja esami vandentiekio, nuotekų ir elektros magistraliniai tinklai.

Planuojamo smėlynės parko architektūrinė koncepcija

Atsižvelgiant į Utenos beisbolo klubo „Vėtra“ kreipimąsi į Utenos savivaldybės administraciją su prašymu šioje teritorijoje suplanuoti beisbolo aikšteles su tam reikalinga infrastruktūra, architektūrinės planinės ir funkcinės koncepcijos pagrindas - beisbolo aikštynas. Tačiau įvertinant planuojamo parko gretimybėse esančių gyventojų, pramonės įmonių ir iš kitų miesto rajonų atvykstančių žmonių interesus, likusioje dalyje formuojama lauko rekreacijos infrastruktūra: krepšinio, pievinio futbolo, piknikų aikštelės, pasivaikščiojimui, fizioterapijai, bėgimui tinkami žiediniai takai, atokvėpio aikštelės,...

Parko miškingoje dalyje atliekami landšaftiniai kirtimai suformuojant erdves. Parkas įrengiamas taip, kad galėtų veikti visais metų laikais, tiek dienos, tiek ir tamsiu paros laiku. Pietinėje pusėje esantis mokyklinis stadionas ateityje turėtų būti įjungtas į bendrą Smėlynės parke formuojamų sporto įrenginių sistemą.

Planuojamos parko ribos

Parko ribos patikslinamos ir brėžiamos, orientuojantis į gretimų teritorijų ribas, susisiekimo infrastruktūros objektus bei atsižvelgiant į esamą teritorijos padėtį. Planuojamos teritorijos plotas - 275322 m².

Konkretizuoti sprendiniai

Beisbolo aikštynas

Įgyvendinant minimalią programą, parke numatoma 6,5 ha teritorija beisbolo aikštelių ir joms reikalingai infrastruktūrai įrengti. Pietinėje parko dalyje projektuojamos dvi - didelė (120x120 m) ir maža (90x90 m) beisbolo aikštelės, keturios treniravimosi aikštelės, vieta dengtai patalpai žiemos treniruotėms, numatomos vietos beisbolo klubo pastatui. Planuojamas tribūnų vietų skaičius - nuo 600 vietų su galimybe esant poreikiui išplėsti iki 1200 vietų. Beisbolo aikštelės aptveriamos.

Aikštynas įjungiamas į parko takų sistemą, kad sportininkai galėtų naudoti bėgimo takus ir erdves apšilimui.

Automobilių stovėjimo vietos (150) numatomos palei vakarinį parko pakraštį, privažiuojant nuo bendrajame plane suplanuotos gatvės (J. Basanavičiaus ir Aukštaičių gatvių jungties) bei prie pietinio parko pakraščio, privažiuojant nuo Aukštaičių gatvės.

Gyvenamasis kvartalas atskiriamas nuo beisbolo aikštelės akustiniu barjeru (reljefo formomis ir biokonstrukcijomis).

Rekreaciniai statiniai ir įrenginiai parke

Tenkinant greta planuojamos teritorijos esančio gyvenamųjų namų kvartalo gyventojų poreikius, numatomos atviros parko erdvės, kuriose kuriamos trumpalaikio poilsio vietos (7) bei iškylaviečių (piknikų) aikštelės (3). Pastarosios orientuojamos į šeimyninį poilsį, kuomet atvykstama su vaikais, tuo tikslu šalia įrengiant vaikų žaidimų aikšteles. Visos poilsiui skirtos erdvės formuojamos prie parko takų.

Gimnastikos aikštelės

Parko teritorijoje, prie sporto (bėgiojimo) takų, įrengiamos gimnastikos aikštelės. Atstumai viena nuo kitos - 100-150 m. Mankštos įrengimai - skersiniai prisitraukimams, specialūs suolai su atramomis kojų-pilvo raumenims stiprinti, gimnastikos sienelės, įvairūs įrengimai (kelmai, rąstų nuopjovos) sunkumų kilnojimui ir kt.

Sporto įrenginiai

Parko šiaurinėje dalyje formuojama aikštelė, skirta parko lankytojų mankštai, kurioje įrengiami lauko treniruokliai.

Vakariniame pakraštyje numatoma krepšinio aikštelė, į kurią patenkama dviračių (pėsčiųjų) taku bei iš automobilių aikštelės nuo planuojamos gatvės.

Vaikų žaidimų aikštelės

Vaikų žaidimų aikštelių vietos numatomos greta iškylaviečių, kitapus tako, ryškiau neatribojant erdvių viena nuo kitos. Jose gali būti įrengiamos smėlio dėžės, šliaužyklos, sūpynės ir laipiojimo įrengimai, buomai, pasakų nameliai, labirintai ir kt.

Šunų vedžiojimo vietos

Visa parko šiaurinė dalis, rytinis ir vakarinis pakraščiai yra pritaikomi parko lankymui su keturkojais augintiniais: numatomos šiukšlių dėžės šunų ekskrementams (10 vnt.).

Šunų dresavimo aikštelė

Aikštelė šunims dresuoti projektuojama parko šiaurės-rytų pakraštyje, numatant patekimą ir iš išorės - komercinės paskirties objektų teritorijos. Aikštelės plotas - 400 kv.m.

Želdinių tvarkymo sprendiniai

Parko teritorijoje tikslinga formuoti parko - landšaftinį gamtovaizdį. Tuo tikslu būtina atlikti esamo spygliuočių masyvo landšaftinius kirtimus, praturtinti rūšinę augalų sudėtį. Esamos lapuočių giraitės dalinai išsaugomos, vietomis praturtinamos naujomis medžių ir krūmų rūšimis. Atlikus reljefo pertvarkymo darbus, numatomas naujos rūšinės sudėties lapuočių giraičių suformavimas. Rekomenduojamos įveisti augalų rūšys: paprastasis klevas (Acer platanoides), mažalapė liepa (Tilia cordata), paprastasis ąžuolas (Qercus robur), erdvę prie formuojamo vandens telkinio papuošti baltojo gluosnio (Salix alba) svyruokline forma, baltųjų sedulų (Cornus alba) krūmais. Paprastųjų pušų (Pinus sylvestris) masyvą numatoma papildyti juodosiomis pušimis (Pinus nigra) bei paprastaisiais kadagiais (Juniperus communis), sukurti kadagių (fitoterapijos) taką.

Vandens telkiniai. Lietaus sodas

Įvertinus vandens tekėjimo ir perteklinio paviršinio vandens kaupimosi vietas, planuojama centrinėje parko dalyje įrengti tvenkinį, kuriame kauptųsi perteklinis kritulių ir sniego tirpsmo vandenys.

Tuo tikslu yra būtina atlikti parko reljefo formavimo darbus, suformuojant daubą centrinėje parko dalyje ir pakelti žemės lygį pietvakariniame kampe - vietoje, kurioje numatyta įrengti didžiąją beisbolo aikštelę.

Numatomas tvenkinys turėtų būti lėkštesniais šlaitais ir atlikti lietaus sodo funkciją. Tvenkinio pakraščiuose būtų galimybė įveisti bei eksponuoti augalus, kurie pratę prie drėgnų augimo sąlygų ir tuo pačiu - surinktų kritulių vandenį, kurio perteklius nutekėtų formuojama paviršine vandens vaga į esamus miesto telkinius, esančius už parko ribų.

Lietaus sodo zonoje formuojamas pažintinis ekologinių sistemų takas - botaninė ekspozicija, skirta pažinti drėgnų vietų augmeniją.

Tvenkinys formuojamas vingiuotais pakraščiais, su sala paukščiams, įrengiamas tiltas ir lieptas bei fontanas.

Susisiekimas

Pėsčiųjų patekimui į parką numatomi 4 takai iš J. Basanavičiaus gatvės, 4 - iš Aukštaičių gatvės, 3 - iš Smėlio gyvenamųjų namų kvartalo (nuo planuojamos C2 kategorijos gatvės) ir 5 takai iš rytinės parko pusės: 2 - nuo prekybos centro „Norfa“ bei 3 - iš kitų komercinės paskirties objektų teritorijos. Atsižvelgiama į jau susiformavusius takus teritorijoje bei į Utenos miesto bendruoju planu numatytus susisiekimo sprendinius.

Atsižvelgiant į Utenos bendrajame plane numatytą dviračių takų tinklą, projektuojama dviračių tako trasa, einanti per parko teritoriją nuo šiaurinio iki pietinio pakraščio ir jungianti gretimą Vyturių parką su pietrytine Utenos miesto dalimi.

Papildomai parko ribose projektuojama papildoma dviračių tako trasa, jungianti jau minėtą Vyturių parką su Krašuonos parku. Šis dviračių takas projektuojamas vakarinėje dalyje palei suplanuotą gatvę - J. Basanavičiaus ir Aukštaičių gatvių jungtį.

Takų tinklas

Parko takų tinklas derinamas prie esamų takų trasų, tačiau, numatant keisti parko planą, reljefo aukščius, atsirandant naujiems objektams parko teritorijoje (beisbolo aikštynui) iškyla būtinybė numatyti ir naujus takų maršrutus. Parke formuojamas patogus takų tinklas pasivaikščiojimams ir numatomi žiediniai maršrutai, skirti bėgiojimui. Formuojamas pažintinis, botaninis takas. Pagrindinė parko ašis - dviračių takas (taip pat ir kitas dviračių takas) sutampa su pėsčiųjų takų trasomis.

Rengiant takų planą, išnaudoti esamo reljefo ypatumai, koncentruotasi į patrauklių gamtovaizdžių atvėrimą. Takų susikirtimuose suformuotos atviros aikštelės su meno dirbinių ekspozicijų įrengimo galimybėmis, galimybe įkurti jaukias trumpalaikiam poilsiui skirtas vietas. Vienoje iš tokių aikštelių numatyta vieta šachmatų aikštelei.

Parkas su gretimomis gyvenamąja ir visuomenine teritorijomis susietas patogiais takų tinklo - pėsčiųjų ir dviračių takų ryšiais.

Automobilių parkavimo aikštelės

Automobilių parkavimui numatomos aikštelės, kuriose galima sutalpinti apie 150 automobilių. Aikštelės įrengiamos palei vakarinį parko pakraštį, privažiuojant nuo bendrajame plane suplanuotos gatvės (J.Basanavičiaus ir Aukštaičių gatvių jungties) bei prie pietinio parko pakraščio, privažiuojant nuo Aukštaičių gatvės. Aikštelių danga - betoninės ažūrinės grindinio trinkelės.

Projekto įgyvendinimo etapai

I etapas: miško landšaftinis kirtimas, reljefo pertvarkymas, inžinerinių tinklų perkėlimas ir įrengimas.

II etapas: beisbolo aikštelių įrengimas, parko takų tinklo įrengimas, parko apšvietimo sistemos įrengimas.

III etapas: želdinių įveisimas, parko infrastruktūros įrengimas, smulkiosios architektūros objektų įrengimas.

Statinių sprendinių medžiagiškumas

Takai gruntiniai (smėlio, molio ir cemento dulkių mišinys).

Beisbolo aikštelės - raudonų klinkerinių plytų skaldelė (smulki frakcija).

Aptvarai - metalinis tinklas.

Statiniai ir rekreaciniai įrenginiai - vyrauja medis.

Preliminari parko įrengimo kaina
Landšaftiniai kirtimai, reljefo formavimas - 370,0 tūkst.lt. Takų ir poilsio aikštelių įrengimas - 250,0 tūkst.lt. Tvenkinio įrengimas ir vandens sistemos sutvarkymas - 360,0 tūkst. Lt.
Preliminari beisbolo aikštelių su reikalinga infrastruktūra įrengimo kaina
Didžioji beisbolo aikštė - 1.800,0 tūkst.lt. Mažoji beisbolo aikštė - 700,0 tūkst. Lt. Tribūnos, parkingai, kt - 750,0 tūkst. Lt.
Preliminari bendra projekto įgyvendinimo kaina
4.230,0 tūkst. Lt. Nenumatytos lėšos - 770 tūkst. Lt.  

 

Smėlynės parko projektas 240431 Smėlynės parko projektas 240431 Smėlynės parko projektas 240431


3

Prisijungti

Dabar lankosi

Mes turime svetainėje prisijungusių svečių 148

Senoji svetainė

senoji_svetaine

Atsitiktinė nuotrauka