2023 m. gruodžio 06 d. trečiadienis
Orai Utenoje Utenos autobusų stoties eismo tvarkaraščiai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras Utenos rajono savivaldybės informacija Utenos internetinė televizija Utenos radijas Televizijos programa Valiutų kursai
Dienos vardadieniai:
Dienos patarlė:
Horoskopas: Metai:

show01

 • Senamiestis

  Utenio aikštė

 • Centras

  Skulptūra "Vaivorykštė"

 • Vyžuonos parkas

  Sporto arena

 • Dauniškis

  Dauniškio parkas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Paminklinis akmuo miesto įkūrimui

 • Dauniškis

  Kultūros centras

 • Senamiestis

  Vyžuonėlio ežeras

 • Aukštakalnis

  Auikštakalnio daugiaaukščiai

 • Aukštakalnis

  Oro balionų fiesta

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero fontanas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero tiltas

Projektai Utenoje Valstybinės reikšmės magistralinio kelio ruožo rekonstravimo projektas
( Balsų 1 )

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio ruožo rekonstravimo projektasTechninio projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius - Utena ruožo nuo 93,726 iki 96,653 km, rekonstravimo projektas. Statybos geografinė vieta: Kupiškio g., Utenos miestas, Utenos r. savivaldybė. Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). Statytojas: VĮ „Utenos regiono keliai". Projektuotojas: UAB „Tiltų ekspertų centras". Projekto vadovas: R. Valasevičius, projekto koordinatorius Andrius Indriliūnas.

BENDRIEJI DUOMENYS

Esama situacija

Nagrinėjamo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožas sutampa su Kupiškio gatve. Rekonstruojamo ruožo pradžia yra Pk 937+40, už žiedinės sankryžos su krašto keliu Nr. 208 Pietrytinis Utenos aplinkkelis. Už 350 m (Pk 941+14) įrengti ženklai nurodantys Utenos miesto pradžią. Gatvę daugiausiai supa komercinės paskirties teritorijos. Gatvės važiuojamoji dalis įrengta iš asfalto, kraštuose 1-5 m pločio kelkraščiai. Asfalto plotis kinta nuo 8,5 m iki 9,2 m, sankryžų prieigose dėl papildomų juostų danga yra iki 17,5 m pločio.

Pk 946+15 įrengta šviesoforinė sankryža su Molėtų gatve kuri sutampa su rajoniniu keliu Nr. 4903 Utena-Pakalniai-Alanta. Dėl smailaus sankryžos kelių susikirtimo įrengti dešininiai apvažiavimai važiuojant iš Molėtų gatvės. Už 45 m šiaurės rytų kryptimi nuo sankryžos (PK 946+15) yra trišalė sankryža su Šilinės gatve, už 85 m ta pačia kryptimi yra autobusų sustojimo aikštelė. Sankryžose įrengtos skiriamosios salelės užsėtos žole.

Rekonstruojamo ruožo pabaiga yra sankryža su J. Basanavičiaus gatve kuri sutampa su magistraliniu keliu A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis. Toliau Kupiškio gatvė už sankryžos sutampa su krašto keliu Nr. 118 Kupiškis-Utena. Sankryžoje eismas reguliuojamas šviesoforais, yra įrengtos skiriamosios salelės su trinkelių danga.

Rekonstruojamą gatvę kerta ryšių, apšvietimo, dujotiekio tinklai.

Gatvėje nėra visiškai išspręstas vandens nuvedimas, esami pakelės grioviai užžėlę, pralaidos užneštos sąnašomis. Didžiausias esamas išilginis gatvės nuolydis - 1,8 %.

Didėjantis eismo intensyvumas, senai įrengta kelio danga ir nepakankamas priežiūros bei remonto darbams skiriamas finansavimas įtakojo nagrinėjamo kelio ruožo dangos regresiją. Kelio ruožo dangos būklė nepatenkinama, pradėjusios formuotis vėžios, daug lopų, skersinių ir išilginių plyšių, atsiradę dangos defektai, ištrupėję kelio dangos kelkraščiai, ypatingai ties nuovažomis.

Statinio nuosavybė

Kelio sklypas nesuformuotas ir neįregistruotas VĮ Registrų centre.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-18, kelias A14 patikėjimo teise perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti valstybinei įmonei „Utenos regiono keliai“.

Požeminės ir antžeminės komunikacijos, įrenginiai

Rekonstruojamame kelio ruože yra esamos orinės ir požeminės elektros linijos, kabelinės elektroninių ryšių, šviesolaidžio linijos, plačiajuosčio interneto tinklai, vandentiekio tinklai, apšvietimas.

Požeminių ir antžeminių komunikacijų planinė padėtis parodyta topografiniame plane, nužymėjimo, dangų ir eismo organizavimo brėžiniuose.

Geodezinis statybos pagrindas

Topografinę nuotrauką rengė UAB Tiltų ekspertų centras. Topografinė nuotrauka sudaryta LKS-94 ir LAS07, koordinačių ir aukščių sistemose, bei vadovaujantis techniniu reglamentu GKTR 2.11.02:2000. Inžineriniai geodeziniai matavimai atlikti 2016 m. kovo mėn.

Geologiniai duomenys

2012 metais, UAB „Fugro Baltic“ atliko valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius - Utena, ruožo nuo 93,65 iki 95,60 km inžinerinius geologinius tyrimus (ataskaitos Nr. geologijos fonde 15947). Tyrimų metu buvo užfiksuoti technogeniai (tIV) ir fliuvioglacialiniai (fIIIbl) dariniai. Technogeninio grunto storis svyruoja nuo ~ 2,0 iki ~ 3,0 m gylio, giliau sutinkami įvairaus rūpumo fliuvioglacialiniai gruntai. Dviejų archyvinių gręžinių duomenys yra panaudoti braižant geologinį pjūvį.

Pagal lauko darbų metu surinktus duomenis ir laboratorinių tyrimų rezultatus, parengta papildomų inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, kurioje pateikta sutiktų gruntų litologinė sudėtis, geologiniais - litologiniais stulpeliais bei geologiniu pjūviu apipavidalinta inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Trumpas aprašymas

Kelio ruožo rekonstravimo tikslas - užtikrinti greitą, saugų ir efektyvų susisiekimą automobilių keliais.

Darbų metu bus rekonstruotas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožas nuo 93,726 iki 95,653 km. Ruožas rekonstruojamas pagal II kelio kategorijos parametrus. Numatytos dvi eismo juostos po 3,5 m su 0,5 m pločio saugos juostomis ten kur įrengiamas kelio bortas.

Kelyje bus įrengta nauja asfalto dangos konstrukcija, sutvarkomos, rekonstruojamos ar naujai įrengiamos nuovažos, sankryžos, įrengti atskiri pėsčiųjų-dviračių takai, šaligatviai, autobusų sustojimo aikštelė su peronu. Kelio grioviais, šlaitais, pralaidomis, drenažu ir lietaus kanalizacija išsprendžiamas paviršinio vandens nutekėjimas bei sankasos sausinimas. Rekonstruojamoje gatvėje ir sankryžose bus įrengtas apšvietimas.

Kupiškio gatvės su J. Basanavičiaus gatve sankryža rekonstruojama į žiedinę sankryžą. Kupiškio su Molėtų gatve sankryža rekonstruojama į tokių pačių parametrų žiedinę sankryžą, papildomai įrengiami dešininiai apvažiavimai nuo Molėtų gatvės, iš kurios į pagrindinę gatvę įsiliejama iš greitėjimo juostos. Greitėjimo juosta važiuojant link J. Basanavičiaus gatvės pratęsiama įrengiant lėtėjimo juostą, toliau numatytas įvažiavimas į sklypą ir naujai projektuojamą jungiamąjį kelią, kuriame organizuojamas vienakryptis eismas. Kelias apjungia dar tris įvažiavimus į sklypus. Jungiamojo kelio pabaigoje numatytas išvažiavimas tik į dešinę pusę, į Kupiškio gatvę įsiliejant iš greitėjimo juostos.

Pietų kryptimi, maždaug 60 m atstumu nuo Utenos turizmo informacijos centro (Pk 953+71), dešinėje gatvės pusėje projektuojama nauja sankryža, kuri apjungia Kupiškio gatvę su Stoties gatve. Sankryža projektuojama su lėtėjimo ir greitėjimo juostomis Kupiškio gatvėje. Transporto srautų atskyrimui numatyta skiriamoji salelė.

Numatyta iškirsti trukdančius medžius ir krūmus, atlikus darbus, sutvarkyti, apželdinti teritoriją. Eismo saugumui užtikrinti, pavojinguose kelio ruožuose numatyti apsauginiai kelio atitvarai. Rekonstruojamoje gatvėje ir sankryžose bus įrengtas apšvietimas.

Projektinis greitis rekonstruojamame kelio ruože - 50 km/h.

Paviršinis vanduo per kelio dangą su nuolydžiu laisvai suteka į šulinėlius ir išleidžiamas į lietaus nuotekų tinklą. Įrengiami nauji kelio ženklai, kelio horizontalusis ženklinimas.

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendimai parinkti ir vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Pėsčiųjų judėjimo trasoje nelygumai nedidesni nei 20 mm. Autobusų sustojimo stotelių peronuose ir šaligatviuose numatyta neregių vedimo sistema iš dangos su įspėjamuoju paviršiumi.

Rekonstruojami ar iškeliami inžineriniai tinklai trukdantys kelio ruožo rekonstrukcijai.

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio ruožo rekonstravimo projektas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio ruožo rekonstravimo projektas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio ruožo rekonstravimo projektas

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio ruožo rekonstravimo projektas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio ruožo rekonstravimo projektas

Informacijos šaltiniai: tekstas, foto - Utenos rajono savivaldybė 2016-10-17.

Prisijungti

Dabar lankosi

Mes turime svetainėje prisijungusių svečių 105

Senoji svetainė

senoji_svetaine

Atsitiktinė nuotrauka