2023 m. gruodžio 02 d. šeštadienis
Orai Utenoje Utenos autobusų stoties eismo tvarkaraščiai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras Utenos rajono savivaldybės informacija Utenos internetinė televizija Utenos radijas Televizijos programa Valiutų kursai
Dienos vardadieniai:
Dienos patarlė:
Horoskopas: Metai:

show01

 • Senamiestis

  Utenio aikštė

 • Centras

  Skulptūra "Vaivorykštė"

 • Vyžuonos parkas

  Sporto arena

 • Dauniškis

  Dauniškio parkas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Paminklinis akmuo miesto įkūrimui

 • Dauniškis

  Kultūros centras

 • Senamiestis

  Vyžuonėlio ežeras

 • Aukštakalnis

  Auikštakalnio daugiaaukščiai

 • Aukštakalnis

  Oro balionų fiesta

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero fontanas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero tiltas

Projektai Utenoje Prekybos paskirties pastato statybos projektas
( Balsų 1 )

Prekybos paskirties pastato statybos projektasTechninio projekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato J. Basanavičiaus g. 108B, Utenoje, statybos projektas. Statybos geografinė vieta: J. Basanavičiaus g. 108B, Utenos miestas. Statinio paskirtis: prekybos paskirties pastatas (7.3). Statytojas: UAB „GB projektai". Projektuotojas: UAB „Romas ir Virgis". Projekto vadovas: Virginijus Žalkauskas. Projektinių pasiūlymų autorius: Lolita Šeduikytė.

Projektinių pasiūlymų sprendiniai:

Sklypo planas. Žemės sklype, adresu - J. Basanavičiaus g. 108B, Utenos mieste, projektuojamas prekybos paskirties pastatas. Sklypas yra šiaurinėje Utenos miesto dalyje. Iš visų pusių užstatyti numatyta teritorija ribojasi su kitiems savininkams priklausančiais sklypais ir tik šiaurės rytų pusėje ribojasi su J. Basanavičiaus gatve. Pagal Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius planuojama teritorija patenka į mažo užstatymo intensyvumo komercinės paskirties objektų teritoriją. Tai teritorija, kurioje dominuoja darbo vietos - verslo, gamybos, prekybos, paslaugų ir pramogų statiniams statyti. Pagal didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo planą sklypas, kuriame numatoma statyti universalų prekybos centrą - teritorija, kurioje siūlomos vietos naujiems prekybos centrams įrengti. Prekybos centro vieta būtų patogi ne tik netoli esančių daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų gyventojams, bet ir atvykstantiems Į Uteną iš kitų miestų.

Sklypas šiuo metu neužstatytas, tačiau pro jį palei J. Basanavičiaus gatvę praeina vandentiekio bei ryšių inžineriniai tinklai. Pagal įrašą pažymėjime apie įregistravimą nekilnojamojo turto registre, sklype yra kelio servitutas S - 0,0275 ha (teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)). Tai pėsčiųjų takas iš pramonės rajono link daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo. Palei minėtą pėsčiųjų taką praeina elektros tiekimo linija (apšvietimo tinklai). Minėtą servitutą numatoma iškelti sutapatinant jį su pėsčiųjų taku palei pietrytinį pastato fasadą, o jo apšvietimas bus sprendžiamas kartu su prekybos centro teritorijos apšvietimu. Sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

 • elektros linijų apsaugos zonos - 0,0761 ha;
 • saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje - 0,1177;
 • vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos - 0,3736;
 • ryšių linijų apsaugos zonos - 0,3183.

Projektuojamas universalus prekybos centras, kurio bendras plotas - 2784,38 m2. Maisto prekių prekybos salės plotas sudaro 1693,62 m2. Nuomojami plotai skirti ne maisto prekių parduotuvėms - 359,47 m2. Automobilių stovėjimo vietų poreikis skaičiuojamas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai", reikalavimus - maisto prekių parduotuvėms 1 vieta 20 m2 prekybos salės ploto ir ne maisto prekių parduotuvėms 1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto. Pagal pastato prekybinį plotą priklauso 85 vietos automobiliams maisto prekių parduotuvei ir 12 vietų - ne maisto prekių parduotuvėms. Projektuojamas automobilių stovėjimo vietų skaičius šiek tiek didesnis nei reikalaujama minėtame STR - 157 vietos, iš jų 6 vietos pritaikytos ŽN ir 4 vietos skirtos šeimoms.

Sklypo reljefas su tolygiu nemažu nuolydžiu pietvakarių pusėn, todėl teritorijos sutvarkymui bus reikalingi nemaži žemės darbai. Pastatas projektuojamas šiaurės rytinėje sklypo dalyje sąlyginai lygioje aikštelėje, nuo kurios reljefas pradeda žemėti. Tarp projektuojamo pastato ir J. Basanavičiaus gatvės projektuojama reikiamo dydžio automobilių stovėjimo aikštelė bei ūkinis privažiavimas. Į prekybos centrą projektuojami du įvažiavimai - išvažiavimai iš J. Basanavičiaus gatvės. Centrinėje sklypo dalyje yra keletas saugotinų želdinių, kuriuos numatoma išsaugoti. Kitus menkaverčius želdinius palei J. Basanavičiaus gatvę numatoma pašalinti. Pietinėje sklypo dalyje numatoma vieta lietaus nuotekų valymo įrenginiams.

J. Basanavičiaus gatvė traktuojama kaip magistralinis kelias A6 Kaunas - Zarasai - Daugpilis, tačiau miesto teritorijoje pastatų statybai bei sklypo planavimui galioja Utenos miesto teritorijos bendrojo plano (patvirtintas Utenos rajono savivaldybes Tarybos sprendimu Nr. TS-276 (2008-10-30)) sprendiniai. J. Basanavičiaus gatvė šioje miesto dalyje priskiriama B2 kategorijai, todėl raudonosios linijos numatytos taip, kad gatvės juosta tarp raudonųjų linijų būtų ne mažesnio kaip 30 metrų pločio. Pagal Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius planuojama teritorija patenka į mažo užstatymo intensyvumo komercinės paskirties objektų teritoriją. Tai teritorija, kurtoje dominuoja darbo vietos - verslo, gamybos, prekybos, paslaugų ir pramogų statiniams statyti. Pagal didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo planą (šis planas yra Utenos miesto teritorijos bendrojo plano dalis (naujausias keitimas patvirtintas 2011-01-27 dienos Utenos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu TS-42) sklypas, kuriame numatoma statyti universalų prekybos centrą - teritorija, kurioje siūlomos vietos naujiems prekybos centrams įrengti. Abu minėti teritorijų planavimo dokumentai yra suderinti su LAKD prie susisiekimo ministerijos atstovais. Sklypas šiuo metu įsisavinamas nepilnai, todėl susisiekimo dalies sprendiniuose įvažos į sklypą planuojamos su galima ateities perspektyva.

Šiuo metu UAB „Via projecta“ yra parengti projektiniai pasiūlymai įvažų į planuojamą sklypą suplanavimu ir pateikti LAKD prie susisiekimo ministerijos atstovams auditui. Numatyti trys transporto organizavimo variantai, tačiau įvažų vieta visuose variantuose yra ta pati. Techninio projekto stadijoje bus pateiktas LAKD prie susisiekimo ministerijos patvirtintas variantas.

Lygiagrečiai yra parengta atrankos dokumentacija dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai privalomo vertinimo numatomai veiklai. Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai departamentas priėmė „Atrankos išvadą dėl planuojamo prekybos centro poveikio aplinkai vertinimo“ Nr. (28.5)-A4-2668 (2017-03-13), kur konstatuojama, kad planuojamai ūkinei veiklai - prekybos centro (mažmeninė prekyba maisto prekėmis ir kai kuriomis pramoninėmis prekėmis) statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Apie minėtą išvadą bus paskelbta vietinėje (laikraštyje „Utenos diena“ - 03 22 dienos numeryje) ir respublikinėje (laikraštyje „Lietuvos žinios“ - 03 22 dienos numeryje) spaudoje.

Pastatas.

Šiaurės rytinėje sklypo dalyje projektuojamas universalus prekybos centras, kurio bendrasis plotas - 2784,38 m2. Didžiąją pastato dalį užims universali maisto prekių parduotuvė „Maxima“. Nuomojamas plotas sudaro 359,47 m2. Nuomojamose patalpose įsikurs prekybos salonai prekiaujantys ne maisto prekėmis. Bendras „Maximos" plotas - 2424,91 m2, iš kurio 1693,62 m2 užima prekybos salė ir 731,29 m2 pagalbinis plotas. Projektuojama savitarnos parduotuvė, kurioje numatomos lentynos sausiems fasuotiems maisto produktams bei kai kurioms ne maisto prekėms, numatoma atskira zona alkoholio skyriui su sandėliu, daržovių dėžėms sudėti numatomi stalai su pasvirimu, numatomos šaldymo vitrinos mėsai, žuviai, pieno produktams; šaldytuvai ledams, alui, gaiviesiems gėrimams. Didžioji dalis maisto produktų ir kai kurios ne maisto prekės atvežamos fasuotos ir patenka į iškrovimo patalpą po to į paskirstymo zoną kurioje tikrinamas kiekis, rūšis, galiojimo laikas. Taip pat žiūrima, ar nepažeista hermetinė tara ar įpakavimas. Nekokybiškos prekės nepriimamos. Po patikrinimo prekės vežamos į salę ir kraunamos į lentynas. Kitos prekės, kurias būtina sandėliuoti (šaldyta paukštiena, mėsa, žuvis, kiti šaldyti gaminiai), paskirstomos į specialias tos rūšies prekėms skirtas saugyklas, pagal poreikį fasuojamos ir tiekiamos į prekybos salę. Pieno produktai, dešros gaminiai, konditerijos gaminiai - kraunamos tiesiai į šaldymo vitrinas ir jų atsargos papildomos kasdien pagal poreikį.

Prekybos centro lankytojams ties skiriamuoju koridoriumi tarp parduotuvės „Maxima" ir nuomojamų plotų suprojektuoti du tualetai - abu pritaikyti žmonėms su fizine negalia. Antrajame aukšte virš sandėlių zonos atskiru bloku numatomos buitinės ir administracinės patalpos darbuotojams su sanitariniais mazgais ir dušinėmis.

Projektuojami visi būtini pastato eksploatacijai reikalingi įvadiniai inžineriniai tinklai, vadovaujantis statytojo pateiktomis prisijungimo sąlygomis. Vanduo pastatui bus tiekiamas iš miesto vandentiekio tinklų, fekalinės nuotekos taip pat bus nuvedamos į miesto nuotekynės tinklus. Paviršinės lietaus nuotekos nuo stogų ir dangų paviršių nuvedamos į projektuojamus lietaus nuotekų valymo įrenginius, iš kurių išvalius iki normatyvinio lygio bus išleidžiami į centralizuotus Utenos miesto lietaus nuotekų tinklus. Elektra tiekiama iš miesto elektros tinklų. Pastatą numatoma šildyti prisijungiant prie centralizuotų Utenos miesto šilumos tinklų.

Pastato konstruktyvinė schema - skersiniai laikantieji rėmai gelžbetonio kolonomis, pamatai - gręžtiniai poliai, denginys - plieninės santvaros su posantvarėmis, stogas - profiliuotų laikančiųjų plieno pakloto lakštų, apšiltintas polistireno putplasčiu ir akmens vata ir dengtas ritinine danga. Pastato stogas - sutapdintas, sienos - lengvų konstrukcijų kompozitinių plokščių. Pastato fasadų apdailai naudojamos surenkamos pakabinamos apdailinės daugiasluoksnės sienų plokštės, priekinio fasado ties įėjimais naudojamos stiklintos vitrinos, dalis fasado apsiuvama fasadinėmis apdailos plokštėmis. Vidinė pastato apdaila: grindys - atitinkamos klasės akmens masės plytelės (pagal patalpų paskirti), pertvaros - surenkamos gipso kartono ir berėmio grūdinto stiklo konstrukcijų, lubos pakabinamos (visose prekybinėse patalpose - ažūrinės). Pastate projektuojamas vidinis ir išorinis apšvietimas. Pastate projektuojama priverstinė ventiliacija. Pastato vidiniai tinklai prijungiami prie miesto tinklų pagal atitinkamas technines sąlygas. Lietaus vandens surinkimas ir nuleidimas sutapdinto stogo vidinis.

Fasadų paviršių spalvos bei apdailai naudojamų medžiagų piešinys nurodytos projektinių pasiūlymų grafiniuose sprendiniuose. Fasadų spalvos papildomai turi būti derinamos su pastato architektu statybos metu.

Statybos sąlygos normalios: gretimų sklypų objektų eksploatacijai įtaka statybos metu minimali, eksploatacija neapsunkinama, kadangi visi pastato statybos darbai numatomi tik projektuojamo sklypo ribose.

Projektuojamas universalus prekybos centras, kurio bendras plotas - 2784,38 m2. Maisto prekių prekybos salės plotas sudaro 1693,62 m2. Nuomojami plotai skirti ne maisto prekių parduotuvėms - 359,47 m2. Pagrindinis įėjimas į pastatą numatomas iš pietrytinės pastato pusės - nuo automobilių stovėjimo aikštelės. Nuo J. Basanavičiaus gatvės iki pat pagrindinio įėjimo projektuojamas pėsčiųjų takas. Be to numatomi dar keli atskiri įėjimai - į nuomojamus plotus, į taromatą, ūkinę pastato dalį bei pagalbines patalpas. Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas beslenkstinis - viename lygyje su pėsčiųjų taku.

Inžineriniai tinklai. Inžinerinis rekonstruojamo pastato aprūpinimas inžineriniais tinklais bus išspręstas prisijungiant prie centralizuotų Utenos miesto inžinerinių tinklų:

 • vanduo bus tiekiamas iš Utenos miesto vandentiekio tinklų;
 • buitinės nuotekos bus nuvedamos į miesto nuotekynės tinklus;
 • elektros energija tiekiama iš miesto elektros tiekimo tinklų;
 • lietaus nuotekų nuvedimui nuo dangų bei pastato stogų numatomi lietaus nuotekų valymo įrenginiai;
 • šildyti pastatą planuojama prisijungiant prie centralizuotų Utenos miesto šilumos tiekimo tinklų. Patalpoms prie lauko sienų numatomas radiatorinis šildymas iš šilumos punkto. Pirminis šilumos šaltinis yra oras-oras šilumos siurbliai (kondicionieriai), veikiantys šildymo režimu iki lauko temperatūros (-10 oC).

Prekybos paskirties pastato statybos projektas Prekybos paskirties pastato statybos projektas Prekybos paskirties pastato statybos projektas

Informacijos šaltiniai: tekstas, foto - Utenos rajono savivaldybė 2017-03-20.

Prisijungti

Dabar lankosi

Mes turime svetainėje prisijungusių svečių 143

Senoji svetainė

senoji_svetaine

Atsitiktinė nuotrauka