2024 m. liepos 20 d. šeštadienis
Orai Utenoje Utenos autobusų stoties eismo tvarkaraščiai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras Utenos rajono savivaldybės informacija Utenos internetinė televizija Utenos radijas Televizijos programa Valiutų kursai
Dienos vardadieniai:
Dienos patarlė:
Horoskopas: Metai:

show01

 • Senamiestis

  Utenio aikštė

 • Centras

  Skulptūra "Vaivorykštė"

 • Vyžuonos parkas

  Sporto arena

 • Dauniškis

  Dauniškio parkas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Paminklinis akmuo miesto įkūrimui

 • Dauniškis

  Kultūros centras

 • Senamiestis

  Vyžuonėlio ežeras

 • Aukštakalnis

  Auikštakalnio daugiaaukščiai

 • Aukštakalnis

  Oro balionų fiesta

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero fontanas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero tiltas

Projektai Utenoje Ežero gatvės Utenoje rekonstravimo projektas
( Balsų 0 )

Ežero gatvės Utenoje rekonstravimo projektasTechninio projekto pavadinimas: Ežero gatvės Utenoje rekonstravimo projektas. Statybos geografinė vieta: Ežero g., Utenos miestas. Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos - gatvės (8.2), inžineriniai tinklai - nuotekų šalinimo tinklai (9.5), elektros tinklai (9.6). Statytojas: Utenos rajono savivaldybė. Projektuotojas: UAB „URBAN LINE". Projekto vadovas ir autoriai: projekto vadovas Andrius Bladžiūnas.

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ĮVADAS

Rekonstruojamos Ežero gatvės pradžia - sankryža su Rinkos a., pabaiga - gatvė baigiasi akligatviu, ties žemės sklypu, adresu Ežero g. 36. Bendras rekonstruojamos gatvės ilgis apie - 404,0 m. Esamas važiuojamosios dalies plotis kinta nuo 3,5 m iki 4,5 m. Gatvė atitinka D3 kategorijai keliamus reikalavimus.

Ežero gatvė turi suformuotą žemės sklypą, kurio kad. Nr. 8270/7001:33.

Nagrinėjamos gatvės atkarpos aplinka urbanizuota. Abiejuose gatvės pusėse išsidėstę mažaaukščiai gyvenamieji pastatai, gatvės pabaigoje yra prieiga prie Vyžuonaičio ežero.

Nagrinėjama Ežero gatvės atkarpa patenka į nekilnojamojo kultūros paveldo teritoriją - Utenos senojo miesto vieta (unikalus kodas 27626).

Esama rekonstruojamos Ežero gatvės danga - žvyras. Dangos techninė būklė yra bloga.

Dabartiniu metu nagrinėjamoje gatvėje nėra jokių šaligatvių pėsčiųjų eismui, todėl pėstieji juda važiuojamosios dalies kelkraščiais. Minimalus atstumas iki artimiausių pastatų - apie 5,0 m. Dėl riboto ploto tarp gatvės važiuojamosios dalies ir žemės sklypų ribų bei vyraujančio reljefo nėra galimybės įrengti gatvės su dviem eismo juostomis ir kartu užtikrinti pėsčiųjų eismą įrengiant šaligatvius.

Esamoje situacijoje eismas gatvės pradžioje ribojamas kelio ženklais Nr. 314 „Ribota masė“ ir Nr. 329 „Ribotas greitis“.

PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Ežero gatvės Utenoje rekonstravimo projektas.

Projekto įgyvendinimo metu nagrinėjamoje gatvėje numatoma įrengti asfalto dangą, įrengti šaligatvius ir automobilių stovėjimo vietas, numatyti būtinas eismo organizavimo priemones ir užtikrinti paviršinio vandens nuvedimą.

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.

Po nagrinėjamų statybos darbų jokia produkcija nebus gaminama.

TECHNINIO PROJEKTO SPRENDIMAI

Visi siūlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Šio projekto sprendiniais yra prisijungiama prie greta rengiamo UAB „Želdynai“ projekto Nr. S3-84-TP-SP-1 sprendinių.

Projektiniai sprendiniai

Gatvės dangos įrengimas

Rekonstruojama gatvė yra D3 kategorijos. Gatvė rekonstruojama suformuotame žemės sklype, kad. Nr. 8270/7001:33. Ežero gatvės eismo juostų skaičius - 1, eismo juostos plotis - 3,0 m; važiuojamosios dalies plotis - 3,0 m, ilgis - 0,404 km. Danga - asfaltas. Asfalto danga įrengiama ant skaldos pagrindo sluoksnio.

Nuovažų įrengimas

Esamos nuovažos turi būti sklandžiai sujungtos su tvarkoma danga. Numatoma įrengti 23 nuovažas rekonstruojamos gatvės atkarpoje. Nuovažų įrengimo vietą tikslinti su Statytoju ir žemės sklypų savininkais.

Šaligatvio įrengimas

Kairėje gatvės pusėje nuo darbų pradžios iki darbų pabaigos projektuojamas šaligatvis nuo važiuojamosios dalies atskirtas betoniniais (100x22x15 mm) gatvės bordiūrais, o iš kitos pusės betoniniais bordiūrais (100x20x8mm). Projektuojamo šaligatvio plotis - 2,00 m, danga - pilkos spalvos betoninės trinkelės.

Automobilių statymas

Nagrinėjamos Ežero gatvės pabaigoje esančiame praplatėjime projektuojamos automobilių sustojimo vietos, prisitaikant prie esamos situacijos.

Bendras plotas apie - 0,0340 ha. Iš viso numatoma įrengti 15 automobilių stovėjimo vietų ir 2 automobilių stovėjimo vietas žmonių su negalia reikmėms.

Automobilių stovėjimo vietų danga - asfaltas. Vietos atskiriamos horizontaliuoju ženklinimu, naudojant baltos spalvos termoplastu.

Dangų konstrukcijų įrengimo darbai

Dangų konstrukcija apskaičiuota ir parinkta, remiantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis „KPT SDK 07“, įvertinus gatvės kategoriją, pagal kurią gatvės važiuojamajai daliai iš IV skyriaus, V skirsnio, 2 lentelės, parinkta VI dangos konstrukcijos klasė.

Gatvės važiuojamosios dalies ir automobilių stovėjimo aikštelės dangos konstrukcija:

 • 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD;
 • 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45);
 • 37 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio;
 • Žemės sankasa, Ev2 ≥ 45 MPa.

Šaligatvio ir nuovažų dangos konstrukcija:

 • 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių (200x100 mm) danga;
 • 3 cm storio atsijų sluoksnis;
 • 17 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45);
 • 37 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio;
 • Žemės sankasa, Ev2≥ 45 MPa.

Neregių vedimo sistemos įrengimas (įspėjamieji ir vedimo paviršiai):

 • 8 cm storio geltonos spalvos su iškiliais kauburėliais betoninių trinkelių danga;
 • 3 cm storio atsijų sluoksnis;
 • 17 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45);
 • 37 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio;
 • Žemės sankasa, EV2 ≥ 45 MPa.

Skersiniai ir išilginiai profiliai

Gatvės skersinis nuolydis nuo PK 0+00 iki PK 1+40 bei nuo PK 3+66 iki PK 4+41 projektuojamas vienšlaitis - 2,0 % žemėjant nuo gatvės ašies link bordiūrų ir nuo PK 1+40 iki PK 3+66 vienšlaitis - 2,0 % žemėjant nuo gatvės ašies link šaligatvio. Automobilių stovėjimo aikštelės skersinis nuolydis projektuojamas vienšlaitis link gatvės - 0,5 %. Šaligatvio nuolydis projektuojamas vienšlaitis - 3,0 %, važiuojamosios dalies kryptimi.

Išilginis profilis projektuojamas prisilaikant esamų dangų aukščių. Rekonstruojamos Ežero gatvės atkarpoje išilginis nuolydis kinta nuo - 0,20 % iki 3,20 %.

Eismo organizavimas

Vertikalus ženklinimas

Naujai projektuojami kelio ženklai įrengiami, vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. Kelio ženklai projektuojami 0 grupės dydžio, atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto turi būti 0,50 - 2,0 m, rekomenduojamas aukštis - 2,20 m. Bendrai rekonstruojamoje teritorijoje įrengiami 13 vnt. naujų kelio ženklų skydų ant 7 vienstiebių metalinių atramų.

Projektuojami ženklai: Nr. 314 „Ribota masė“, Nr. 332 „Sustoti draudžiama“, Nr. 329 „Ribotas greitis“, Nr. 533 „Pėsčiųjų perėja“ ir Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“, taip pat projektuojami kelio ženklai Nr. 301 „Įvažiuoti draudžiama“, Nr. 528 „Stovėjimo vieta“, Nr. 846 „Neįgalieji“ bei Nr. 811 „Galiojimo zona į abi puses“.

Horizontalus ženklinimas

Horizontalus ženklinimas parinktas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“.

Automobilių stovėjimo aikštelėje stovėjimo vietos atskiriamos horizontaliuoju ženklinimu 1.1, taip pat įrengiamas horizontalusis ženklinimas Nr. 1.24 baltos spalvos termoplastu.

Apželdinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymu ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ želdiniai, kurie auga miestų bendro naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais.

Statybos darbų metu numatoma pašalinti 2 paprastuosius klevus, kurie trukdo gatvės rekonstravimui.

Visoje statybų teritorijoje po pagrindinių statybos darbų numatoma sutvarkyti pažeistus vejos plotus.

Lietaus nuotekų nuvedimas

Paviršinis vanduo nuo važiuojamosios dalies surenkamas ir nuvedamas į Ežero gatvėje projektuojamus lietaus nuotekų tinklus.

Nuo PK 0+05 iki PK 3+90 projektuojamas pokonstrukcinis drenažas.

Pokonstrukcinio drenažo tinklų įrengimo vietą nustatinėti statybos darbų metu kartu su statybos rangovu rengiant Darbo projektą. Pakeitus tinklų įrengimo vietą šalčiui atsparaus sluoksnio apačią tikslinti pagal drenažo tinklus. Gatvės žemiausioje vietoje nuo Pk 2+00 iki Pk 3+00 numatoma papildoma drenažo linija. Dėl gausybės požeminių inžinerinių tinklų, nesant galimybei įrengti nepažeidžiant trečiųjų šalių interesų, jos galima atsisakyti.

Apšvietimas

Vadovaujantis projekto Technine užduotimi, naujai projektuojamas Ežero gatvės apšvietimo tinklas kairėje gatvės pusėje. Numatoma įrengti 14 apšvietimo atramų rekonstruojamos gatvės atkarpoje.

Baigiamieji darbai

Tokie darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą: pažeistų plotų rekultivavimą, viršutinio dirvožemio sluoksnio atstatymą, vejos užsėjimą. Apželdinimui panaudojamas esamas nuo statybos darbų pradžios sandėliuojamas augalinis gruntas, esant poreikiui atvežamas papildomas gruntas. Statybinės atliekos išvežamos ir statybvietė sutvarkoma.

PAVELDOSAUGINIS SKYRIUS

Kultūros paveldo vertybių apžvalga

Senojo miesto vieta 2003 m. spalio 28 d. įtraukta į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro pavienių objektų sąrašą (kultūros vertybės unikalus kodas 27626). Utenos senojo miesto vietos ribos eina Žalgirio, Kauno, Birutės, Daržų gatvėmis, taip pat kerta dalį Ežero gatvės, toliau eina Gegužės, Varpo, Kęstučio, Vytauto gatvėmis. Utenos senojo miesto vietos teritorija užima 291800,0 m2. Utenos senojo miesto vietos teritorijoje, arčiausiai vykdomų statybos darbų yra du objektai įrašyti į kultūros paveldo registrą: Administracinis pastatas (unikalus kodas 10579) ir Kristaus žengimo į dangų bažnyčia ir varpinė (unikalus kodas 17242).

Poveikis nekilnojamojo kultūros paveldo objektams. Nagrinėjama teritorija, kurioje yra rekonstruojama Ežero g., patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją - Senojo miesto vieta (unikalus kodas 27626). Senojo miesto vietos teritorija yra Utenos mieste, Utenos rajono savivaldybėje, rekonstruojamame gatvės ruože nuo PK 0+00 iki PK 2+12. Utenoje Senojo miesto vietos teritorija užima apie 29,18 ha plotą.

Šiuo projektu numatoma atlikti Ežero gatvės rekonstravimo darbus, įrengiant gatvės važiuojamąja dalį bei šaligatvius. Projektuojama 3,0 m pločio gatvės važiuojamoji dalis ir 2,0 m pločio šaligatvis kairėje Ežero gatvės pusėje nuo važiuojamosios dalies atskirtas betoniniais gatvės bordiūrais. Betoniniai bordiūrai įrengiami 0,05 cm virš projektuojamos Ežero gatvės važiuojamosios dalies asfalto dangos. Šaligatvių danga - pilkos spalvos betoninės trinkelės. Gatvės atkarpos patenkančios į kultūros paveldo teritorija ilgis - apie 209 m. Nagrinėjamos Ežero gatvės pabaigoje esančiame praplatėjime projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė, prisitaikant prie esamos situacijos. Bendras aikštelės plotas apie - 0,0340 ha. Iš viso automobilių stovėjimo aikštelėje numatoma įrengti 15 automobilių stovėjimo vietų ir 2 automobilių stovėjimo vietas žmonių su negalia reikmėms. Projektuojama danga - asfaltas.

Atsižvelgiant į tai, kad Ežero gatvės rekonstravimo darbai vykdomi suformuotame žemės sklype, kad. Nr. 8270/7001:33. ir į nedideles rekonstravimo darbų apimtis, neigiamas poveikis aplinkiniams kultūros paveldo objektams nenumatomas

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

Informacijos šaltiniai: tekstas, foto - Utenos rajono savivaldybė 2017-09-11.

Prisijungti

Dabar lankosi

Mes turime svetainėje prisijungusių svečių 109

Senoji svetainė

senoji_svetaine

Atsitiktinė nuotrauka