2023 m. gruodžio 06 d. trečiadienis
Orai Utenoje Utenos autobusų stoties eismo tvarkaraščiai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras Utenos rajono savivaldybės informacija Utenos internetinė televizija Utenos radijas Televizijos programa Valiutų kursai
Dienos vardadieniai:
Dienos patarlė:
Horoskopas: Metai:

show01

 • Senamiestis

  Utenio aikštė

 • Centras

  Skulptūra "Vaivorykštė"

 • Vyžuonos parkas

  Sporto arena

 • Dauniškis

  Dauniškio parkas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Paminklinis akmuo miesto įkūrimui

 • Dauniškis

  Kultūros centras

 • Senamiestis

  Vyžuonėlio ežeras

 • Aukštakalnis

  Auikštakalnio daugiaaukščiai

 • Aukštakalnis

  Oro balionų fiesta

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero fontanas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero tiltas

Projektai Utenoje Aušros gatvės rekonstravimo projektas
( Balsų 0 )

Aušros gatvės rekonstravimo projektasTechninio projekto pavadinimas: Aušros gatvės (nuo Gedimino g. iki Vaižganto g.), Utenos mieste, rekonstravimo projektas. Statybos geografinė vieta: Aušros gatvė, Utenos miestas. Statinio paskirtis: gatvės (8.2). Statytojas: Utenos rajono savivaldybė. Projektuotojas: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos". Projekto vadovas: Arnas Knystautas. Projektinių pasiūlymų autorius: Arnas Knystautas.

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektavimo tikslas - parengti Aušros g. (nuo Gedimino g. iki Vaižganto g.), Utenos mieste, rekonstravimo projektą, siekiant pagerinti pėsčiųjų, automobilių ir dviračių transporto susisiekimo infrastruktūrą.

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Kelio trasa plane nekeičiama.

Projektuojama Aušros gatvė yra centrinėje miesto dalyje prie Dauniškio ežero. Rekonstruojamos trasos ilgis - 1,646 km. Aušros gatvė prasideda ties Tauragnų ir Gedimino gatvių sankirta, kerta J. Basanavičiaus, A. Baranausko, Maironio, Žaliąją, Aukštakalnio gatves ir užsibaigia ties Vaižganto ir Palijoniškio gatvių sankirta.

Remontuojamos gatvės trasa suprojektuota prisilaikant esamos gatvės trasos.

2. PROJEKTUOJAMOS GATVĖS TRASOJE IR UŽ JOS RIBŲ PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ ZONOJE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS

Esamos asfaltbetonio ir betono dangos, esančios projektuojamos gatvės trasos ribose, ardomos. Demontuojami esami šviestuvai, šviestuvų atramos ir kabeliai. Vietoje jų įrengiami nauji LED šviestuvai.

3. ESAMOS PADĖTIES ĮVERTINIMAS

Aušros g. yra viena iš intensyvesnių Utenos miesto gatvių, kuri jungiasi ir su centrine miesto J. Basanavičiaus gatve. Aušros g. yra rekonstruota ties Utenos rajono kultūros centru, taip pat atnaujinti šaligatviai ties Vyžuonos parku, tačiau likusios gatvės dalies būklė prasta - esama asfaltbetonio danga yra nusidėvėjusi, atsiradę ištrupėjimai, paviršinės duobės, vietomis susiformavę išilginiai ir skersiniai plyšiai. Šaligatvio danga iš betoninių plytelių ištrupėjusi, sulūžinėjusi. Po trinkelių danga esantys pagrindai vietomis įgriuvę, dėl to šaligatvio dangoje susiformavo įgriuvos.

Viena iš pagrindinių dangų įrimo priežasčių - viršutinio dėvimojo sluoksnio irimas.

Nagrinėjama teritorija nekerta saugomų gamtos objektų ir nepatenka į Natura 2000 teritorijas. Nagrinėjamoje teritorijoje kultūros paveldo objektų nėra.

Nagrinėjamos gatvės ruože gausu esamų inžinerinių tinklų, kurie kerta gatvę statmenai ir eina išilgai jos. Statinio statybos sklype nutiesti vandentiekio, kanalizacijos, šilumos, dujų vamzdynai, elektros bei telekomunikacijų laidai ir kabeliai.

Esami inžineriniai tinklai patenka į statybos zonos ribas, tačiau darbams netrukdo, todėl tinklų iškėlimas nenumatomas.

Požeminių ir antžeminių komunikacijų planinė padėtis parodyta topografiniame plane.

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Gatvės rekonstravimo tikslas - užtikrinti saugų ir patogų automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų eismą.

Projektas suskirstytas į 6 įgyvendinimo etapus:

 • I etapas. Aušros g. dalies (nuo Gedimino g. iki Aušros g./J. Basanavičiaus g. sankryžos), įskaitant šviesoforo rekonstrukciją ir apšvietimo tinklus, rekonstravimo darbai;
 • II etapas. Aušros g. dalies (nuo Aušros g./J. Basanavičiaus g. sankryžos iki Žaliosios g.), įskaitant Aušros g./A. Baranausko g. šviesoforo rekonstrukciją (be apšvietimo tinklų), rekonstravimo darbai;
 • III etapas. Aušros g. dalies (nuo Aušros g./J. Basanavičiaus g. sankryžos iki Žaliosios g.) apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai;
 • IV etapas. Aušros g. dalies (nuo Žaliosios g. iki Aukštakalnio g.) (be apšvietimo tinklų), rekonstravimo darbai;
 • V etapas. Aušros gatvės dalies (nuo Žaliosios g. iki Aukštakalnio g.) apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai;
 • VI etapas. Aušros g. dalies (nuo Aukštakalnio g. iki Vaižganto g.) (su apšvietimo tinklais) rekonstravimo darbai.

Pavadinimas Mato
vienetas
Kiekis Pastabos
Aušros gatvės, Utenoje, rekonstravimo darbų techninis projektas
I ETAPAS. Aušros gatvė (nuo Gedimino g. iki Aušros g./J. Basanavičiaus g. sankryžos, įskaitant
šviesoforo rekonstrukciją ir apšvietimo tinklus)
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Gatvė:
     
 • kategorija
  C2  
 • Ilgis*
km 0,170 Pk 0+40 -
Pk 2+10
 • Plotis raudonųjų linijų ribose
m Iki 40  
 • Važiuojamosios dalies plotis
m 7,00  
 • Eismo juostų skaičius
vnt. 2  
 • Eismo juostos plotis
m 3,50  
 • Sankryžos:
vnt. 1  
 • Keturšalės
vnt. 1  
 • Gatvės važiuojamosios dalies skersinis nuolydis
% 2,50  
 • Dviračių tako plotis
m 1,50  
 • Dviračių tako skersinis nuolydis
% 2,0; 2,5  
 • Stovėjimo aikštelių automobilių vietų skaičius
vnt. 16  
II ETAPAS. Aušros gatvė (nuo Aušros g./J. Basanavičiaus g. sankryžos iki Žaliosios g., įskaitant Aušros g./A. Baranausko šviesoforo rekonstrukciją (be apšvietimo tinklų)
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Gatvė:
     
 • kategorija
  C2  
 • Ilgis*
km 0,593 Pk 2+10 -
Pk 8+03
 • Plotis raudonųjų linijų ribose
m Iki 40  
 • Važiuojamosios dalies plotis
m 7,00  
 • Eismo juostų skaičius
vnt. 2  
 • Eismo juostos plotis
m 3,50  
 • Sankryžos:
vnt. 2  
 • Trišalės
vnt. 1  
 • Keturšalės
vnt. 1  
 • Gatvės važiuojamosios dalies skersinis nuolydis
% 2,50  
 • Autobusų sustojimo aikštelės
vnt. 2  
 • Dviračių tako plotis
m 1,50  
 • Dviračių tako skersinis nuolydis
% 2,50  
 • Stovėjimo aikštelių automobilių vietų skaičius
vnt. 30  
IV ETAPAS. Aušros gatvė (nuo Žaliosios g. iki Aukštakalnio g. be apšvietimo tinklų)
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Gatvė:
     
 • kategorija
  C2  
 • Ilgis*
km 0,691 Pk 8+03 -
Pk 14+94
 • Plotis raudonųjų linijų ribose
m Iki 40  
 • Važiuojamosios dalies plotis
m 7,00  
 • Eismo juostų skaičius
vnt. 2  
 • Eismo juostos plotis
m 3,50  
 • Sankryžos:
vnt. 3  
 • Trišalės
vnt. 2  
 • Keturšalės
vnt. 1  
 • Gatvės važiuojamosios dalies skersinis nuolydis
%  2,50  
 • Autobusų sustojimo aikštelės
vnt. 4  
 • Dviračių tako plotis
m 1,50  
 • Dviračių tako skersinis nuolydis
% 2,0 - 2,5  
 • Stovėjimo aikštelių automobilių vietų skaičius
vnt. 34  
VI ETAPAS. Aušros gatvė (nuo Aukštakalnio g. iki Vaižganto g. (su apšvietimo tinklais)
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Gatvė:
     
 • kategorija
  C2  
 • Ilgis*
km 0,193 Pk 14+94 -
Pk 16+87
 • Plotis raudonųjų linijų ribose
m Iki 40  
 • Važiuojamosios dalies plotis
m 7,00  
 • Eismo juostų skaičius
vnt. 2  
 • Eismo juostos plotis
m 3,50  
 • Sankryžos
vnt. -  
 • Gatvės važiuojamosios dalies skersinis nuolydis
% 2,50  
 • Dviračių tako plotis
m 1,50  
 • Dviračių tako skersinis nuolydis
% 2,00  
 • Stovėjimo aikštelių automobilių vietų skaičius
vnt. 19  

Aušros g. numatyta rekonstruoti pagal C2 gatvės kategorijos parametrus.

Projekte priimti projektiniai sprendiniai:

 • Suprojektuota 7,0m pločio asfalto danga;
 • Suprojektuoti šaligatviai su trinkelių danga;
 • Nuo Pk 0+50 iki Pk 14+46 (sankryža su Aukštakalnio g.) gatvės kairėje ir dešinėje pusėse suprojektuoti 1,5m pločio dviračių takai. Nuo Pk 14+46 suprojektuotas dvipusio eismo 2,5m pločio dviračių takas dešinėje gatvės pusėje. Dviračių takai įrengiami važiuojamojoje gatvės dalyje ir šaligatvio dangoje;
 • Suprojektuotos nuovažos į privačius sklypus ir teritorijas iš trinkelių arba asfalto dangos;
 • Suprojektuotas kelio ir vejos bortų įrengimas.
 • Suprojektuotos ir atnaujintos šešios autobusų sustojimo aikštelės;
 • Suprojektuotos automobilių stovėjimo aikštelės (1 vnt. - 90° kampu, 1 vnt. - 60° kampu, 9 vnt. - lygiagrečiai Aušros g.);
 • Suprojektuota neregių vedimo sistema;
 • Suprojektuotas kelio vertikalus ir horizontalus ženklinimas;
 • Rekonstruojamas senas šviesoforas;
 • Rekonstruojamas gatvės apšvietimas.

4.2. APŠVIETIMAS

Gatvės apšvietimas projektuojamas šviestuvais su 89W (9350lm) LED šviestuvais, kurie montuojami ant 8m atramų, tvirtinant prie 1m aukščio ir 1,5m ilgio gembių. Bendras atramos aukštis 9m. Šviestuvo saugos laipsnis IP66 optikai, IP44 elektrinei daliai.

Apšvietimo instaliacija išpildoma Al 4x25mm2 ir Al 4x16mm2 požeminėmis kabelinėmis linijomis. Kabelinės linijos veriamos į PE Ø63mm vamzdžius.

Pėsčiųjų perėjoms apšviesti projektuojamas apšvietimas specializuotais šviestuvais su 79W (8846lm) LED šviestuvais, kurių šviesa nukreipiama nuo atvažiavimo krypties pėsčiojo kryptimi. Šviestuvas montuojamas ant 5m aukščio atramų tvirtinant prie 1m aukščio ir 1,5m ilgio gembių. Šviestuvo saugos laipsnis IP66 optikai, IP44 elektrinei daliai.

Pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo šviestuvai užmaitinami Al 4x16mm2 požeminėmis kabelinėmis linijomis. Kabelinės linijos veriamos į PE vamzdžius.

Projektuojami apšvietimo ruožai prijungiami: I etapas nuo esamos Gedimino g. apšvietimo atramos, kuri užmaitinta nuo transformatorinės TR-23; II, III etapas nuo apšvietimo valdymo skydo prie transformatorinės TR-61; IV, V etapas nuo apšvietimo valdymo skydo prie transformatorinės TR-61; VI etapas nuo apšvietimo valdymo skydo prie transformatorinės TR-53.

Projekte nurodytoms medžiagoms gali būti naudojami ir jų analogai, kurie atitinka parinktų medžiagų technines charakteristikas.

Vadovaujantis „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“-2012 III. 204 punktu, patalpose ir lauke, kur naudojami įžeminti arba įnulinti elektros įrenginiai, potencialams išlyginti turi būti įžemintos arba įnulintos visos statybinės ir technologinės konstrukcijos, visi stacionarieji metaliniai vamzdynai, gamybinių įrenginių korpusai, kranų ir geležinkelių bėgiai ir pan. Sustiprinti šių įrenginių natūralių jungčių nereikalaujama.

Tvarkomojoje atkarpoje projektuojami išdėstyti kas ~34m. Apšvietimo ruožas projektuojamas ant 8m atramų su gembe h-1m L-1,5m. Apšvietimas skaičiuotas su Philips UniStreet BGP204 1xLED100/740 DW (arba analogiškais) LED (iki 9350lm) šviestuvais. Šviesos spalvinė temperatūra užsakoma pagal užsakovo poreikius.

4.3. ŠVIESOFORINĖS SANKRYŽOS

J. Basanavičiaus ir Aušros gatvių sankryžoje, A. Baranausko ir Aušros gatvių sankryžoje bei Aukštakalnio ir Aušros gatvių sankryžoje numatomi nauji šviesoforų postai. Šviesoforų tipai, skersmenys ir kiti parametrai, detektoriai, jų tipai, išdėstymas pateikiami žiniaraščiuose ir brėžiniuose. Šviesoforų montavimui numatytos gembinės ir paprastosios atramos. Ant kai kurių atramų numatoma montuoti kelio ženklus.

Šviesoforų posto valdiklis valdo šviesoforus per signalines grupes.

Transporto priemonių detekcijai naudojamos indukcinės kilpos tipo detektoriai. Pėsčiųjų detekcijai naudojami sensorinio tipo pėsčiųjų mygtukai.

Projektuojamoje J. Basanavičiaus ir Aušros gatvių sankryžoje visi numatyti transporto priemonių detektoriai yra indukcinės kilpos tipo. J. Basanavičiaus gatvėje numatyti šeši eismo detektoriai. Vakarinėje sankryžos pusėje: vienas pareikalavimo, sukantiems į kairę, ir du nuotoliniai detektoriai - sukantiems į kairę 25m atstumu nuo STOP linijos, o važiuojantiems tiesiai ir į dešinę - 40m atstumu nuo STOP linijos. Rytinėje sankryžos pusėje: vienas pareikalavimo, sukantiems į kairę, ir du nuotoliniai detektoriai - sukantiems į kairę 25m atstumu nuo STOP linijos, o važiuojantiems tiesiai ir į dešinę - 40m atstumu nuo STOP linijos. Aušros gatvėje numatyti 6 eismo detektoriai. Pietinėje sankryžos pusėje: vienas pareikalavimo, kitas nuotolinis - 40m atstumu nuo STOP linijos. Šiaurinėje sankryžos pusėje: du pareikalavimo detektoriai ir du nuotoliniai - sukantiems į kairę 25m atstumu nuo STOP linijos, važiuojantiems tiesiai - 40m atstumu nuo STOP linijos.

Projektuojamoje A. Baranausko ir Aušros gatvių sankryžoje visi numatyti transporto priemonių detektoriai yra indukcinės kilpos tipo. A. Baranausko gatvėje numatyti 4 eismo detektoriai. Vakarinėje sankryžos pusėje: vienas pareikalavimo ir vienas nuotolinis detektorius - 40m atstumu nuo STOP linijos. Rytinėje sankryžos pusėje: vienas pareikalavimo ir vienas nuotolinis detektorius - 40m atstumu nuo STOP linijos. Aušros gatvėje numatyti 2 eismo detektoriai. Pietinėje sankryžos pusėje: nuotolinis detektorius - 40m atstumu nuo STOP linijos. Šiaurinėje sankryžos pusėje: nuotolinis detektorius - 40m atstumu nuo STOP linijos.

Projektuojamoje Aukštakalnio ir Aušros gatvių sankryžoje visi numatyti transporto priemonių detektoriai yra indukcinės kilpos tipo. Aukštakalnio gatvėje numatyti keturi eismo detektoriai. Du pareikalavimo, sukantiems į kairę ir į dešinę, du nuotoliniai detektoriai, sukantiems į kairę ir sukantiems į dešinę, 25m atstumu nuo STOP linijos. Aušros gatvėje numatyti šeši eismo detektoriai. Pietinėje sankryžos pusėje: vienas pareikalavimo, sukantiems į kairę, ir du nuotoliniai detektoriai - sukantiems į kairę 25m atstumu nuo STOP linijos, o važiuojantiems tiesiai - 40m atstumu nuo STOP linijos. Šiaurinėje sankryžos pusėje: vienas pareikalavimo, sukantiems į dešinę pusę, ir du nuotoliniai detektoriai - sukantiems į dešinę 25m atstumu nuo STOP linijos, o važiuojantiems tiesiai - 40m atstumu nuo STOP linijos.

Sankryžos valdiklis turi turėti mažiausiai tris adaptyvaus valdymo (kintamų signalų trukmės) signalizavimo programas su kiekvienai priskirtu fiksuoto laiko signalizavimo planu. Pagalbinės bei fiksuoto laiko programos, įjungimo, išjungimo planai į šį skaičių neįeina. Signalinių programų ciklų trukmės nustatomos darbo projekto metu, atsižvelgiant į eismo situaciją

4.4. VANDENS NUVEDIMAS

Paviršinis vanduo nuo pėsčiųjų, dviračių takų ir gatvės dangos bus surenkamas į žemiausiose vietose esančius lietaus šulinėlius, iš jų vanduo išleidžiamas į esamus lietaus nuotekų surinkimo tinklus. Šulinių dangčiai bus keičiami į naujus „plaukiojančio“ tipo liukus ir pritaikomi prie naujos projektuojamos dangos.

4.5. IŠILGINIS PROFILIS

Išilginio profilio projektinė linija projektuojama derinant prie esamos gatvės dangos aukščių, taip pat atitinkamai ištaisant neleistinus esamus minimalius išilginius nuolydžius, paviršinio vandens nuvedimo užtikrinimui. Išilginis nuolydis gali būti koreguojamas vykdant statybos darbus, atsižvelgiant į esamą gretimybių situaciją aukščių atžvilgiu, tačiau turi būti užtikrinamas paviršinio vandens nuvedimas į esamus ir projektuojamus nuotekų šulinius.

4.6. SKERSINIS PROFILIS

Gatvės ruože projektuojamas dvišlaitis skersinis nuolydis 2,5%. Gatvės skersinis profilis ištaisomas taikant asfalto išlyginamuosius sluoksnius, taip pat frezuojant.

Šaligatvių dangos ir dviračių tako, esančio šaligatvio dangoje, skersinis nuolydis projektuojamas 2,0% .

Suvedimų vietose arba siekiant pritaikyti prie esamų paviršių ir kietų dangų - skersinis profilis parenkamas individualiai.

4.7. KONSTRUKCIJOS

PROJEKTUOJAMA GATVĖS DANGOS KONSTRUKCIJA

 • Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 8 S su SZ18 mineraline medžiaga ir rišikliu PMB 45/80-55, 4cm;
 • Išlyginamasis sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN;

Esamos dangos konstrukcija:

 • Asfaltbetonio sluoksnis 0,08 ... 0,18cm;
 • Skaldos ir žvyro sluoksnis 0,16 ... 0,46cm;
 • Smėlio sluoksnis 0,2 ... 0,98cm.

STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

 • Betoninės trinkelės, 8cm;
 • Smulkiosios mineralinės medžiagos sluoksnis, 3cm;
 • Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 20cm;
 • Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, 20cm.

AUTOBUSŲ SUSTOJIMO AIKŠTELIŲ SU ATLANKA DANGOS KONSTRUKCIJA

 • Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 8 S su SZ18 mineraline medžiaga ir rišikliu PMB 45/80-55, 4cm;
 • Išlyginamasis sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN;

Esamos dangos konstrukcija:

 • Asfaltbetonio sluoksnis 0,08 ... 0,18cm;
 • Skaldos ir žvyro sluoksnis 0,16 ... 0,46cm;
 • Smėlio sluoksnis 0,2 ... 0,98cm.

SAUGUMO SALELĖS KONSTRUKCIJA

 • Betoninės trinkelės, 6cm;
 • Smulkiosios mineralinės medžiagos sluoksnis, 3cm;
 • Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 15cm;
 • Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, 20cm.

ŠALIGATVIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

 • Betoninės trinkelės, 6cm;
 • Smulkiosios mineralinės medžiagos sluoksnis, 3cm;
 • Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 15cm;
 • Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, 20cm.

DVIRAČIŲ TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA ŠALIGATVYJE

 • Betoninės trinkelės (mėlynos), 6cm;
 • Smulkiosios mineralinės medžiagos sluoksnis, 3cm;
 • Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 15cm;
 • Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, 20cm.

DVIRAČIŲ TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA GATVĖS VAŽIUOJAMOJOJE DALYJE

 • Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 8 S su SZ18 mineraline medžiaga ir rišikliu PMB 45/80-55, 4cm;
 • Išlyginamasis sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN;

Esamos dangos konstrukcija:

 • Asfaltbetonio sluoksnis 0,08 ... 0,18cm;
 • Skaldos ir žvyro sluoksnis 0,16 ... 0,46cm;
 • Smėlio sluoksnis 0,2 ... 0,98cm.

4.8. VERTIKALUS ŽENKLINIMAS

Statybos metu esami kelio ženklai demontuojami.

Kelio ženklai projektuojami vadovaujantis „Kelių eismo taisyklėmis“, „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių“, ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių“ reikalavimais. Eksploatacinės savybės parenkamos pagal TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašą“. Kelio ženklų atramos parenkamos pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisykles“. Skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, įrengtų ant betono pagrindo. Kelio ženklai įrengiami nepažeidžiant kelio ir šaligatvių artumo gabaritų.

Kelio ženklų pastatymo vietos, jų pavadinimai ir numeriai pateikti dangų ir eismo organizavimo plane. Projektuojamas I grupės dydžio vertikalusis ženklinimas.

4.9. HORIZONTALUS ŽENKLINIMAS

Dviračių ir automobilių eismo srautams atskirti, dviračių tako asfalto danga dažoma mėlynos spalvos dažais.

Važiuojamosios dalies ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių eismo taisyklių“, „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių“ reikalavimais. Eksploatacinės savybės turi atitikti TRA ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašą“.

5. APLINKOS APSAUGA

5.1. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl triukšmo, dulkių, atliekų susidarymo, laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dėl triukšmo, dulkių ir sužeidimų.

Nagrinėjamo kelio ruožo rekonstravimo darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų konstrukcijos sluoksnių, grunto kasimo bei naujų statybinių medžiagų transportavimo ir skleidimo metu. Taip pat dulkės bus keliamos augalinio sluoksnio sandėliavimo ir darbų zonos bei statybos aikštelės rekultivavimo darbų metu. Atsižvelgiant į rekonstravimo darbų apimtis, oro taršos poveikis kelio zonoje dirbantiems žmonėms ir gamtinei aplinkai bus laikinas ir minimalus. Atlikus kelio ruožo rekonstravimo darbus teigiamas poveikis aplinkai bus pasiektas.

Rekonstravimo darbų metu neigiamas poveikis galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, tokiems kaip panaudotų tepalų iš mechanizmų ar dažų atliekų išbėgimas. Degalai ir tepalai statybvietėje nesandėliuojami. Fizikiniai ir biologiniai teršalai nesusidarys.

Atlikus gatvės rekonstravimo darbus padidės saugumas. Įrengta nauja kelio danga užtikrins tolygų automobilių eismą, sumažės automobilių keliamas triukšmas, oro tarša kietosiomis dalelėmis. Apibendrinus, nagrinėjamo kelio rekonstravimas pagerins vietinių gyventojų gyvenimo kokybę.

Projektuojama gatvė nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių teritorijas.

5.2. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Gatvės infrastruktūra projektuojama taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms. Šaligatvio ir pėsčiųjų - dviračių tako skersinis nuolydis - 2,0%. Pėsčiųjų judėjimo trasoje nelygumai negali būti didesni nei 20mm. Projektuojamų takų danga - trinkelės. Siūlės tarp trinkelių ne platesnės kaip 15mm. Takai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų. Prieigą prie peronų ir perėjimų per gatvę užtikrina dar ir tai, kad nėra dangčių, grotų, trapų ir pan., kyšančių aukščiau arba įleistų giliau kaip 10mm nuo paviršiaus. Autobusų sustojimo aikštelėse peronų dangoje, ties pėsčiųjų perėjomis rengiama negalią turinčių žmonių vedimo sistema iš trinkelių su specialiais paviršiaus nelygumais. Susikirtimuose su gatvėmis projektuojami nužeminti kelio bortai. Nuolydžiai ir jų perėjimai suvedimui su dangomis ties nuovažomis, pėsčiųjų perėjomis ir praėjimais turi atitikti STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus. Siekiant užtikrinti sklandų pėsčiųjų-dviračių, šaligatvių trasos išilginį nuolydį ir pagerinti pėsčiųjų sąlygas - aukščių pasikeitimai projektuojami su ≤6,0%, o vietose kur pėsčiųjų-dviračių takas ir šaligatvis nutolę per skiriamąją žalią zoną - išilginis profilis turi būti lygus ir nekeisti nuolydžio ties nuovažomis ar kitais pravažiavimais. Aikštelės ties pėsčiųjų perėjomis ar praėjimais turi būti ≤3,0% nuolydžio.

Matomumui užtikrinti pėsčiųjų praėjimo vietose, pašalinami matomumui trukdantys želdiniai. Į pėsčiųjų takų dangą neišsikiša objektai, galintys trukdyti ŽN judėjimui. Takuose sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai) turi būti ne žemiau kaip 2100mm virš tako paviršiaus.

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.

5.3. ATLIEKOS

Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, 2006-12-29 įsakymu Nr. D1 - 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, 2011-05-03 įsakymu Nr. D1 - 367 „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis“, 1998-07-01 „Atliekų tvarkymo įstatymu“.

Pabaigus statybos darbus kelio aplinka sutvarkoma ir rekultivuojama.

Dirvožemis ir gruntas laikinai saugomas numatytoje laikinoje statybos aikštelėje arba kelio juostos ribose, kol bus panaudojamas rekultivacijai.

Eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas. Šiukšlės renkamos kelią prižiūrinčios įmonės.

Visos planuojamos ūkinės veiklos metu susidarysiančios atliekos rūšiuojamos ir netinkamos antriniam panaudojimui - perduodamos atliekų tvarkytojams.

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Aušros gatvės rekonstravimo projektas Aušros gatvės rekonstravimo projektas Aušros gatvės rekonstravimo projektas

Aušros gatvės rekonstravimo projektas Aušros gatvės rekonstravimo projektas Aušros gatvės rekonstravimo projektas

Aušros gatvės rekonstravimo projektas Aušros gatvės rekonstravimo projektas Aušros gatvės rekonstravimo projektas

Informacijos šaltiniai: tekstas, foto - Utenos rajono savivaldybė 2018-03-01.

Prisijungti

Dabar lankosi

Mes turime svetainėje prisijungusių svečių 117

Senoji svetainė

senoji_svetaine

Atsitiktinė nuotrauka