2023 m. gruodžio 02 d. šeštadienis
Orai Utenoje Utenos autobusų stoties eismo tvarkaraščiai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras Utenos rajono savivaldybės informacija Utenos internetinė televizija Utenos radijas Televizijos programa Valiutų kursai
Dienos vardadieniai:
Dienos patarlė:
Horoskopas: Metai:

show01

 • Senamiestis

  Utenio aikštė

 • Centras

  Skulptūra "Vaivorykštė"

 • Vyžuonos parkas

  Sporto arena

 • Dauniškis

  Dauniškio parkas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Paminklinis akmuo miesto įkūrimui

 • Dauniškis

  Kultūros centras

 • Senamiestis

  Vyžuonėlio ežeras

 • Aukštakalnis

  Auikštakalnio daugiaaukščiai

 • Aukštakalnis

  Oro balionų fiesta

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero fontanas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero tiltas

Projektai Utenoje Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas
( Balsų 0 )

Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektasTechninio projekto pavadinimas: Dauniškio parko, Utenos mieste, infrastruktūros plėtros projektas. Statybos geografinė vieta: Dauniškio parko teritorija prie Dauniškio ežero, Utenos miestas. Statinių paskirtis: maitinimo paskirties pastatas (7.5), keliai (8.1), sporto paskirties inžineriniai statiniai (11), kitos paskirties inžineriniai statiniai (11). Statytojas: Utenos rajono savivaldybės administracija. Projektuotojas: UAB „Baltican LTD". Projekto vadovas: architektas Tautvydas Pasvenskas. Projektinių pasiūlymų autoriai: Tautvydas Pasvenskas, Paulius Škėrys, Laurynas Razmantas.

1 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS

Statinių pavadinimai. 01. Kavinė; 02. Kavinės lauko terasa; 03. Terasiniai laiptai Nr. 01; 04. Terasiniai laiptai Nr. 02; 05. Vaikų žaidimų aikštelė; 06. Terasiniai laiptai Nr. 03; 07. Vandenlenčių administracija; 08. Vandenlenčių trasa; 09. Mobili sala su ekrano įranga; 10. Mažoji architektūra; 11. Vaikų baseinas; 12. Plaukimo baseinas; 13. Šuolių į vandenį įranga; 14. Valčių prieplauka; 15. Mediniai takai; 16. Lauko baldai ir stalo teniso stalas.

Statytojas (užsakovas). UAB “Utenos komunalininkas”.

Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė UAB “Baltican LTD”. Projektinių pasiūlymų tikslas. Išreikšti statytojo sumanytų projektuoti statinių architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją; informuoti visuomenę apie planuojamų statinių statybą; specialiesiems architektūriniams reikalavimams gauti. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis teisės aktais ir kitais privalomaisiais projektinių pasiūlymų rengimo dokumentais.

Statybos rūšis. Vadovaujantis STR1.01.08:2002, p. 7.1 naujo statinio statyba.

Statybos paskirtis. Vadovaujantis STR1.01.03:2017 statinių paskirtys yra: maitinimo paskirties pastatai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Statinių kategorija. Neypatingasis, Nesudėtingi statiniai.

1.2 TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

Žemės sklypas. Pastatai ir statiniai projektuojami keturiuose sklypuose (kad. nr. 8270/0006:134; 8270/0006:135; 8270/0006:168; 8270/0006:169 Utenos m. k. v.), kurie visi kartu sudaro 11,0585 ha. ploto teritoriją Utenos mieste, aplink Dauniškio ežerą. Šioje teritorijoje 2009 m. įrengtas Dauniškio parkas.

Šalia sklypo esantis užstatymas. Dauniškio parkas įrengtas aplink visą Dauniškio ežero perimetrą. Šiaurinėje dalyje parkas ribojasi su Statybininkų gatve, gyvenamosiomis ir visuomeninėmis teritorijomis. Iš rytų teritorija ribojasi su Sudeikių gatve ir privačiomis gyvenamosiomis teritorijomis. Pietuose - su A. Baranausko gatve, rytuose - su privačiomis gyvenamosiomis teritorijomis.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: rekreacinės teritorijos, bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos.

Sklype esantys statiniai. Pastatas - Viešas tualetas su parko prižiūrėtojo patalpa (Un. nr. 4400-1576-12747). Jokie statybos darbai neatliekami.

Vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklai (Un. nr. 4400-1576-1285). Jokie statybos darbai neatliekami.

Kiti inžineriniai statiniai - Gerbūvio statiniai (Un. nr. 4400-3930-4917). Jokie statybos darbai neatliekami.

Kiti inžineriniai statiniai - Gerbūvio statiniai (Un. nr. 4400-1954-8039). Jokie statybos darbai neatliekami.

Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai (Un. nr. 4400-3930-3096). Jokie statybos darbai neatliekami.

Sanitarinė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių.

1.3 PROJEKTUOJAMI PASTATAI, ĮRENGINIAI

Projektuojamų pastatų ir inžinerinių įrenginių sąrašas.

01. Kavinė;
02. Kavinės lauko terasa;
03. Terasiniai laiptai Nr. 01;
04. Terasiniai laiptai Nr. 02;
05. Vaikų žaidimų aikštelė;
06. Terasiniai laiptai Nr. 03;
07. Vandenlenčių administracija;
08. Vandenlenčių trasa;
09. Mobili sala su ekrano įranga;
10. Mažoji architektūra;
11. Vaikų baseinas;
12. Plaukimo baseinas;
13. Šuolių į vandenį įranga;
14. Valčių prieplauka;
15. Mediniai takai;
16. Lauko baldai ir stalo teniso stalas.

1.4 STATYBOS DARBŲ ETAPIŠKUMAS

Projekte numatoma 11 statybos, įrengimo darbų etapų:
1. Etapas - mobilios salos įrengimas
2. Etapas - plaukimo baseino takelių įrengimas
3. Etapas - plaukimo baseino terasinių laiptų nr. 1 statyba
4. Etapas - vaikų žaidimų aikštelės įrengimas
5. Etapas - terasinių laiptų nr. 2 statyba
6. Etapas - kavinės su lauko terasa statyba
7. Etapas - terasinių laiptų nr. 3 su vandenlenčių administracija ir valčių prieplauka statyba
8. Etapas - želdynų sodinimas
9. Etapas - medinių takų remontas
10. Etapas - lauko baldų ir stalo teniso stalo įrengimas
11. Etapas - vandenlenčių trasos įrengimas

PASTABA: Statybos darbų etapų eiliškumas nėra svarbus kol atlikus vieno etapo statybos darbus šie darbai netrukdys ateityje atlikti kitų etapų statybos darbų.

1.5 TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Statinių, įrenginių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys. Projektuojant pastatus ir statinius buvo koncentruotasi į tai, kad nauji statiniai ir įrenginiai kaip įmanoma labiau susilietų su aplinka. Todėl buvo pasirinkta daugumą statinių ar įrenginių formuoti pagal esamą reljefą, kaip įmanoma mažiau jį keičiant. Kuriant statinius koncepcijos pagrindu tapo reljefo altitudžių pokyčius žyminčios linijos - izohipsės. Terasinių laiptų formos buvo kuriamos lyg pratęsiant ar nežymiai keičiant esamų izohipsių linijas taip sukuriant naujus reljefo raštus. Suteikus šioms linijoms aukščius, rezultatas - plastiškai ir sklandžiai su esamu reljefu susijungiantys terasiniai laiptai.

Pietvakarinėje Dauniškio parko parko dalyje projektuojama kavinė su lauko terasa. Norint, kad kavinė susilietų su aplinka ir kraštovaizdžiu, projektuojamas apželdintas stogas sklandžiai susiliejantis su reljefu.

Šalia kavinės projektuojami terasiniai laiptai, sukuriant daugiau žiūrovinių vietų miesto fontano pasirodymams stebėti. Į terasinius laiptus sklandžiai įsilieja vandenlenčių administracijos pastatas ant kurio stogo formuojama apžvalgos aikštelė. Tai puiki vieta apžvelgti Dauniškio ežerą ir parką, bei nusifotografuoti spalvingo fontano fone. Taip pat šalia terasinių laiptų projektuojama mobili sala su ekrano įranga, kurioje galėtų būti rodomi koncertai ar kiti kultūriniai renginiai, įvairūs sporto renginiai, rodomi kino filmai po atviru dangumi. Taip pat galimi ir gyvo garso koncertai. Tokiu būdu bus pritraukiama daugiau žmonių tuo metu kai nevyksta fontano programos.

Taip pat šioje vietoje numatomos vandens pramogos. Projektuojama vandenlenčių trasa, taip pat valčių prieplauka, valčių, irklenčių bei vandens dviračių nuomai.

Šiauriau esamo liepto projektuojami terasiniai laiptai prisitaikant prie esamo reljefo. Šalia terasinių laiptų projektuojama vaikų žaidimų aikštelė. Terasiniai laiptai tarnaus tiek tėvams atvedusiems vaikus į aikštelę tiek fontano pasirodymus stebintiems žiūrovams.

Taip pat šiauriau esamo liepto įrengiami pontoniniai terasiniai laiptai nuo kurių nutiesus plūdurus iki liepto, suformuojamas 50m ilgio 5 juostų plaukimo baseinas. Plaukimo baseinas atitveria erdvę vaikų baseinui. Ant pontoninių terasinių laiptų įrengiami šuolių į vandenį įrenginiai (spyruoklinis lieptas, vandens pagalvė su bokšteliu). Šuolių į vandenį įrenginiai gali būti sumontuoti reikiamybei esant, ne sezono metu šie įrenginiai demontuojami ir saugomi iki kito maudynių sezono pradžios. Ši vieta jau dabar atlieka paplūdimio funkciją, čia stovi persirengimo kabinos. Tačiau įrengus baseinus ši vieta taps dar patrauklesnė vandens pramogų mėgėjams.

Visi naujai projektuojami statiniai apjungiami augalų kompozicijomis bei mažosios architektūros formomis.

Parko šiaurės vakarų dalyje, nenaudojama, betoninėmis trinkelėmis grįsta aikštelė pritaikoma miestiečių reikmėms. Netoliese yra įrengta vaikų žaidimų aikštelė, taip pat ir paplūdimio tinklinio aikštė. Atsižvelgiant į tai, kad šiltuoju metų laiku žmonių koncentracija šioje vietoje gan didelė, grįstoje aikštelėje projektuojami lauko baldai. Taip pat norint paįvairinti sportinių žaidimų asortimentą projektuojamas stalo teniso stalas. Stalo teniso žaidėjų amžiaus intervalas labai didelis, todėl šiuo žaidimu galės mėgautis visi nuo vaikų iki suaugusiųjų.

Šiuo metu aplink ežerą, apipelkėjusiose vietose, vedančių medinių takų būklė gana prasta, todėl visi mediniai takai, vedantys aplink Dauniškio ežerą remontuojami.

1.6 TRUMPAS STATINIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS.

Kavinė su lauko terasa. Pietvakarinėje Dauniškio parko parko dalyje projektuojama kavinė su lauko terasa. Norint, kad kavinė susilietų su aplinka ir kraštovaizdžiu, projektuojamas apželdintas stogas sklandžiai susiliejantis su reljefu. Kavinė projektuojama vieno aukšto, kuriame bus įrengta 114,59m2 kavinės salė su 24,43m2 baro patalpa. Taip pat kavinėje bus įrengta 33,82m2 virtuvė su sandėliuku (17,83m2). Taip pat kavinės lankytojams projektuojamas moterims, vyrams ir žmonėms su negale pritaikytas tualetas. Iš viso kavinė galės priimti apie 28 žmones neskaitant šalia įrengtos lauko terasos.

Terasiniai laiptai nr. 1, vaikų baseinas, plaukimo baseinas, šuolių į vandenį įrenginiai. Šiauriau esamo liepto įrengiami pontoniniai terasiniai laiptai. Dviejų pakopų terasinis pontonas projektuojamas lygiagrečiai esamo liepto, atitolus nuo pastarojo 50m. Nutiesus plūdurus nuo terasinių laiptų iki esamo liepto gauname 50m ilgio plaukimo baseiną. Šie plaukimo takeliai atskiria seklesnę ežero dalį taip sukuriant saugesnę aplinką vaikų maudynėms. Viena terasinių laiptų pakopa driekiasi iki pat vaikų maudynių zonos, todėl tėvai patogiai galės stebėti ir prižiūrėti savo atžalas nuo kranto.

Taip pat yra galimybė pontono gale įrengti šuolių į vandenį įrangą. Projektuojama spyruoklinis lieptas ir vandens pagalvė su šuolių bokšteliu. Vandens pagalvė tai yra ~10m x 3m oro pripildyta pagalvė, kurios gale sėdi žmogus. Kitas žmogus šokdamas nuo šuolių bokštelio ant kito pagalvės galo išmeta pirmąjį į orą ir šis nusileidžia vandenyje. Pasibaigus vasaros sezonui šie įrenginiai gali būti demontuojami ir saugomi iki kito sezono pradžios.

Terasiniai laiptai nr. 2. Šiauriau esamo liepto projektuojami 4 pakopų terasiniai laiptai prisitaikant prie esamo reljefo. Į pakopas įterpiami betoniniai vazonai dekoratyviniams augalams taip suteikiant šiai vietai jaukumo ir pritaikant statinį prie esamo kraštovaizdžio. Nuo terasinių laiptų atsivers puikus vaizdas į ežere esantį fontaną. Taip pat statinys tarnaus ir tėvams atvedusiems savo atžalas pažaisti šalia projektuojamoje vaikų žaidimų aikštelėje.

Vaikų žaidimų aikštelė. Šalia terasinių laiptų įrengiama vaikų žaidimų zona su dviejų tipų danga - smėlio ir sintetine. Ant sintetinės dangos išdėstyti įrenginiai pritaikyti vaikams su negalia, todėl prie jų galima lengvai patekti ir su neįgaliojo vežimėliu. Vaikų žaidimų įrenginiai išdėstyti taip, kad nesijaustų atskirtis ir visi vaikai galėtų žaisti vienoje vietoje. Visa vaikų žaidimų aikštelė nuo aplinkinių takų atskiriama gyvatvorėmis.

Terasiniai laiptai nr. 3, vandenlenčių administracija, valčių prieplauka, mobili sala su ekrano įranga. Šalia kavinės projektuojami 3 pakopų terasiniai laiptai, sukuriant daugiau žiūrovinių vietų miesto fontano pasirodymams stebėti. Į pakopas įterpiami betoniniai vazonai dekoratyviniams augalams taip suteikiant šiai vietai jaukumo ir pritaikant statinį prie esamo kraštovaizdžio. Terasinių laiptų apačioje įrengiamos klampės valtims bei vandens dviračiams švartuoti. Taip pat šalia valčių prieplaukos gausu vietos irklentėms talpinti.

Dauniškio ežere projektuojama mobili sala su ekrano įranga, kurioje galėtų būti rodomi koncertai ar kiti kultūriniai renginiai, įvairūs sporto renginiai, rodomi kino filmai po atviru dangumi. Taip pat galimi ir gyvo garso koncertai. Tokiu būdu bus pritraukiama daugiau žmonių tuo metu kai nevyksta fontano programos.

Į terasinius laiptus sklandžiai įsiterpia vandenlenčių administracija. Tai nedidelis 33,94m2 statinys vandenlenčių bei kitų vandens pramogų inventoriui laikyti ir vandens pramogoms administruoti. Taip pat vykstant renginiams mobilioje saloje, šis pastatas tarnauja kaip pagalbinė techninė patalpa reikalinga renginio įgyvendinimui. Ant vandenlenčių administracijos stogo projektuojama apžvalgos aikštelė, į kurią patenkama nuo pagrindinio pėsčiųjų tako. Esant poreikiui ši vieta gali būti panaudota ir kavinės lankytojų reikmėms.

Vandenlenčių trasa. Į pietus nuo kavinės projektuojama vandenlenčių trasa. Vandenlenčių lynų atramos statomos prie kavinės ir kitoje pusėje ežero prie gelbėtojų pastato. 188m trasoje įrengiamos kliūtys, tramplinai pažengusiems sportininkams, tačiau trasa yra tinkama ir pradedantiesiems.

Mediniai takai. Šiuo metu aplink ežerą, apipelkėjusiose vietose, vedančių medinių takų būklė gana prasta, todėl visi mediniai takai, vedantys aplink Dauniškio ežerą remontuojami.

Lauko baldai ir stalo teniso stalas. Parko šiaurės vakarų dalyje, betoninėmis trinkelėmis grįstoje aikštelėje, projektuojami lauko baldai. Taip pat norint paįvairinti sportinių žaidimų asortimentą projektuojamas stalo teniso stalas.

Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas

Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas

Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas

Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas

Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas

Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas

Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projektas

Informacijos šaltiniai: tekstas, foto - Utenos rajono savivaldybė 2018-03-13.

Prisijungti

Dabar lankosi

Mes turime svetainėje prisijungusių svečių 159

Senoji svetainė

senoji_svetaine

Atsitiktinė nuotrauka