2024 m. gegužės 22 d. trečiadienis
Orai Utenoje Utenos autobusų stoties eismo tvarkaraščiai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras Utenos rajono savivaldybės informacija Utenos internetinė televizija Utenos radijas Televizijos programa Valiutų kursai
Dienos vardadieniai:
Dienos patarlė:
Horoskopas: Metai:

show01

 • Senamiestis

  Utenio aikštė

 • Centras

  Skulptūra "Vaivorykštė"

 • Vyžuonos parkas

  Sporto arena

 • Dauniškis

  Dauniškio parkas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Paminklinis akmuo miesto įkūrimui

 • Dauniškis

  Kultūros centras

 • Senamiestis

  Vyžuonėlio ežeras

 • Aukštakalnis

  Auikštakalnio daugiaaukščiai

 • Aukštakalnis

  Oro balionų fiesta

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero fontanas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero tiltas

Projektai Utenoje Tauragnų gatvės rekonstravimo projektas
( Balsų 1 )

Tauragnų gatvės rekonstravimo projektasTechninio projekto pavadinimas: Tauragnų gatvės, Utenoje, rekonstravimo projektas. Statybos geografinė vieta: Tauragnų gatvė, Utenos miestas. Statinio paskirtis: gatvės (8.2). Statytojas: Utenos rajono savivaldybės administracija. Projektuotojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos fakultetas Kelių tyrimo institutas. Projekto vadovė: Aja Tumavičė. Projektinių pasiūlymų autoriai: Igoris Kravcovas, Aja Tumavičė.

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. ĮVADAS

1.1. Tauragnų g., Utenos m., projektavimo ir rekonstravimo darbų techninį projektą parengė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo institutas, atsižvelgiant į naujausius norminių dokumentų reikalavimus.

1.2. Topografinę nuotrauką 2018m. rugsėjo mėn. atliko UAB „SVA projektai“.

1.3. Koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07.

1.4. Inžinerinius geologinius tyrinėjimus 2018m. lapkričio mėnesį atliko UAB „Geoinžinerija“.

2. ESAMA PADĖTIS

2.1. Projektuojamas objektas yra Utenos mieste, Tauragnų g.

2.2. Esamoje situacijoje yra įrengtas šaligatvis be dviračių tako. Šaligatvio dangos būklė prasta, ties šaligatviu yra daug kliūčių – kelio ženklų atramos, apšvietimo atramos ir pan.

2.3. Inžinerinio statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos. Statinio kategorija – ypatingas statinys. Gatvės kategorija – C2.

2.4. Rekonstruojamos Tauragnų g. nagrinėjamame ruože yra 3 sankryžos – Tauragnų bei S. Dariaus ir S. Girėno g., Krašuonos / Sėlių g. ir Aušros / Gedimino g. sankryžos.

2.5. Projektuojamame ruože yra dvi esamos d500 ir d200 skersmens vandens pralaidos.

2.6. Planuojamoje teritorijoje reljefas nėra lygus, vietovės aukščiai kinta apytiksliai nuo 108,33m iki 115,04m.

2.7. Vietovės gruntai, geologinės ir hidrogeologinės sąlygos aprašytos inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitoje.

2.8. Projektuojamą gatvę kerta šiluminės požeminės trasos, dujų trasa, vandentiekio trasa, žemos ir aukštos įtampos oro ir požeminės elektros linijos, nuotekų linijos bei ryšių linijos.

2.9. Dangos konstrukcijos klasei nustatyti skaičiuojamas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas bei projektinė apkrova A (ekvivalentinės 10t svorio ašies apkrovų skaičius), mln. Projektinė apkrova A nustatoma 20 metų projektiniam naudojimo laikotarpiui atsižvelgiant į ašių skaičių, apkrovų koeficientą, važiuojamosios dalies juostų skaičių, važiuojamosios dalies juostų plotį, išilginį nuolydį, eismo augimą. Projektinė apkrova bei vidutinis metinis paros eismo intensyvumas apskaičiuotas pagal nustatytus natūrinius eismo intensyvumo bei srauto sudėties tyrimo duomenis rytinio piko metu. Projektinė apkrova 20-čiai metų rekonstruojamoje Tauragnų gatvėje sudaro A=2,5mln. ekvivalentinės 10t svorio ašies apkrovų. Šiai apkrovai pagal KPT SDK 07 1 lentelę priskiriama III dangos konstrukcijos klasė.

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

3.1. Inžinerinio statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos. Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ šis statinys priskiriamas ypatingųjų statinių grupei.

3.2. Projektuojamos gatvės ilgis – 610m.

3.3. Projektuojamos Tauragnų gatvės važiuojamosios dalies plotis – 6,0m.

3.4. Gedimino ir Aušros g. bei Tauragnų g. sankryžą rekonstruojama į tipinę trišalę sankryžą, panaikinant papildomus pravažiavimus.

3.5. S. Dariaus ir S. Girėno g. bei Tauragnų g. sankryža projektuojama iškili.

3.6. Vienoje važiuojamosios dalies pusėje numatomi nauji LED tipo gatvės apšvietimo tinklai su modernia automatine valdymo sistema.

3.7. Projektuojamas gatvės eismo juostos plotis – 3,00m.

3.8. Iš dešinės Tauragnų g. pusės projektuojamas 2,5m pločio bendras pėsčiųjų ir dviračių takas.

3.9. Iš kairės Tauragnų g. pusės projektuojamas 1,2m pločio šaligatvio tipo pėsčiųjų takas.

Pėsčiųjų ir dviračių tako, bei šaligatvio tipo pėsčiųjų tako dangos konstrukcija:

 • Betoninių plytelių danga – 8cm;
 • Skaldos atsijos 0/5 frakcijos – 3cm ;
 • Skaldos 0/45 frakcijos pagrindo sluoksnis – 15cm, mažiausias deformacijos modulis Ev2 virš skaldos pagrindo sluoksnio – 80MPa;
 • Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 24cm;
 • Žemės sankasa, mažiausias deformacijos modulis Ev2 virš žemės sankasos sluoksnio – 45MPa.

Jeigu sankasos deformacijos modulis Ev2 nepasiekia 45MPa, būtina atlikti gruntų pagerinimą arba stabilizavimą pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 reikalavimus, arba gruntų pakeitimą tinkamais pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17, Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12 reikalavimus.

Gatvės dangos konstrukcija:

 • Viršutinis asfalto dangos sluoksnis 8 TM su PMB 40/100-65E – 4cm;
 • Apatinis asfalto dangos sluoksnis AC 22 AS su PMB 45/80-55 – 4cm;
 • Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS 50/70 markės bitumu – 10cm;
 • Skaldos 0/45 frakcijos pagrindo sluoksnis – 20cm, mažiausias deformacijos modulis Ev2 virš skaldos pagrindo sluoksnio 150MPa;
 • Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 37cm, mažiausias deformacijos modulis Ev2 virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 100MPa;
 • Žemės sankasa, mažiausias deformacijos modulis Ev2 virš žemės sankasos sluoksnio – 45MPa.

Šalutinių gatvių ir nuovažų dangos konstrukcija:

 • Viršutinis asfalto dangos sluoksnis Ac 11 VN su 100/150 markės bitumu – 4cm;
 • Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PN su 70/100 markės bitumu – 8cm;
 • Skaldos 0/45 frakcijos pagrindo sluoksnis – 20cm, mažiausias deformacijos modulis Ev2 virš skaldos pagrindo sluoksnio 120MPa;
 • Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 33cm, mažiausias deformacijos modulis Ev2 virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 80MPa;
 • Žemės sankasa, mažiausias deformacijos modulis Ev2 virš žemės sankasos sluoksnio – 45MPa.

Jeigu sankasos deformacijos modulis Ev2 nepasiekia 45MPa, būtina atlikti gruntų pagerinimą arba stabilizavimą pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 reikalavimus, arba gruntų pakeitimą tinkamais pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17, Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12 reikalavimus.

3.10. Vietose, kur projektuojami pėsčiųjų ir dviračių takai kerta gatves, numatoma takus suvesti viename lygyje su esama danga.

3.11. Pėsčiųjų ir dviračių takų dangų nuolydžiai formuojami vienšlaičiai į gatvės pusę.

3.12. Projekte numatoma ties perėjimo organizavimo priemonėmis, maršrutinio transporto stotelėmis, judėjimo trajektorijos krypties pasikeitimais, kliūtimis įrengti įspėjamuosius paviršius skirtus specialių poreikių turintiems žmonėms.

3.13. Paviršinis (lietaus) vanduo nuleidžiamas nuo takų link gatvės ar vejos skersiniu ir išilginiu nuolydžiais.

3.14. Vertikalių kelio ženklų skydai turi būti įrengti 2,50m aukštyje virš dviračių tako dangos ir 2,25m aukštyje virš pėsčiųjų tako dangos.

3.15. Statybos darbų metu Rangovas privalo kertamus inžinerinius tinklus, einančius pėsčiųjų ir dviračių takų zonoje, kurie nėra apsaugoti, apsaugoti, įdedant juos į apsauginius futliarus.

3.16. Projekte numatyti sprendiniai atitinka STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Žmonių su negalia reikmėms“. Dangų sujungimuose prie nuovažų, perėjų ir kitų projektuojamų elementų aukščių skirtumas neviršija 20mm. Dangoje negali būti grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10mm nuo tako paviršiaus.

3.17. Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų pylimų, iškasų paviršiai turi būti išvalyti nuo medžių, kelmų, krūmų, žolės ir kitų statinių. Visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į pylimą. Dirvožemis turi būti nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandėliuojamas laikinose vietose pagal Auto mobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisykles ĮT ŽS 17.

3.18. Žemės darbai turi būti atliekami, vadovaujantis projekto brėžiniais, darbų apimties žiniaraščiais, darbų aprašymu ir Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17. Prieš žemės darbų pradžią būtina iškviesti inžinerinių tinklų atstovus, kurių tinklai yra projektuojamo kelio ruožo juostoje (pvz., AB ESO).

3.19. Prieš vykdydamas statybos darbus Rangovas privalo gauti inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių raštišką sutikimą, bei gauti leidimą atlikti žemės ir kitus statybos darbus. Kad Rangovas vykdydamas statybos darbus virš inžinerinių tinklų ir jų apsaugos zonoje turi imtis priemonių juos apsaugoti bei taikyti tokias statybos darbų technologijas, kad nepažeisti tinklų. Prieš vykdydamas statybos darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje turi išsikviesti inžinierinius tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus.

3.20. Statinio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, įvertinant LR statybos įstatymo str.6., p.4. reikalavimus.

Tauragnų gatvės rekonstravimo projektas Tauragnų gatvės rekonstravimo projektas Tauragnų gatvės rekonstravimo projektas

Informacijos šaltiniai: tekstas, foto - Utenos rajono savivaldybė 2018-12-05.

Prisijungti

Dabar lankosi

Mes turime svetainėje prisijungusių svečių 116

Senoji svetainė

senoji_svetaine

Atsitiktinė nuotrauka