2023 m. gruodžio 06 d. trečiadienis
Orai Utenoje Utenos autobusų stoties eismo tvarkaraščiai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras Utenos rajono savivaldybės informacija Utenos internetinė televizija Utenos radijas Televizijos programa Valiutų kursai
Dienos vardadieniai:
Dienos patarlė:
Horoskopas: Metai:

show01

 • Senamiestis

  Utenio aikštė

 • Centras

  Skulptūra "Vaivorykštė"

 • Vyžuonos parkas

  Sporto arena

 • Dauniškis

  Dauniškio parkas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Paminklinis akmuo miesto įkūrimui

 • Dauniškis

  Kultūros centras

 • Senamiestis

  Vyžuonėlio ežeras

 • Aukštakalnis

  Auikštakalnio daugiaaukščiai

 • Aukštakalnis

  Oro balionų fiesta

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero fontanas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero tiltas

Straipsniai apie Uteną Lenino keliu Gerai pradėti penkmetį
( Balsų 0 )

spauda lenino keliuJau rašėme, kad Liaudies deputatų tarybos sesija apsvarstė ir patvirtino šių metų rajono liaudies ūkio ekonominio ir socialinio vystymo planą, biudžetą.

Spausdiname pranešėjų - plano komisijos pirmininko K. ŽALALIO, finansų skyriaus vedėjos D. BRAŽĖNIENĖS, kalbėjusių deputatų pareikštas kai kurias mintis, pateiktus faktus.

Pirmaisiais penkmečio metais rajono pramonės įmonės turės pagaminti prekinės produkcijos už 237 milijonus rublių arba 2,3 proc. daugiau kaip šiais metais. Beveik visą gamybos prieaugį dauguma pramonės įmonių turės gauti darbo našumo didinimo sąskaita. Įmonėse, statyboje aktyviau reikia diegti į gamybą naują techniką, technologiją, gerinti gaminamos produkcijos ir teikiamų patarnavimų kokybę, tobulinti brigadinės rangos metodą ir tuo pačiu padidinti žmogiškojo faktoriaus vaidmenį intensyvinant gamybą. Pramonės įmonėms būtina išsiaiškinti fondogrąžos mažėjimo priežastis ir imtis priemonių jos didinimui.

Rajono vykdomasis komitetas nuolatos kontroliuos, kad pramonės įmonės neviršytų joms patvirtintų pramoninio - gamybinio personalo skaičiaus limitų ir įvykdytų nustatytas darbo našumo užduotis.

Baigiama ruošti mūsų rajono pramonės intensyvinimo programą 1986 - 1990 metams. 1986 m. buvo paruošta liaudies vartojamų prekių gamybos ir paslaugų programa. Patvirtintas programas privalės įvykdyti visos pramonės ir aptarnavimo sferos organizacijos. Šia kryptimi aktyviau turės dirbti rajono vykdomojo komiteto plano komisija.

Dideli uždaviniai keliami žemės ūkiui. Reikės gerokai padidinti grūdinių ir pašarinių kultūrų derlingumą, intensyvinti gyvulininkystės produktų gamybą, panaudoti didelius kapitalinius įdėjimus, padidinti darbo našumą. Rajono kolūkiai ir tarybiniai ūkiai turės parduoti 6200 tonų grūdų. Bulvių reikės parduoti 9700 tonų arba 6 proc. daugiau.

Mieste ir rajone vyks nemažos statybos. Plečiama mieste kooperatinių namų statyba, kaime - individualių. Rajono vykdomasis komitetas reikalaus, kad laiku ir gerai būtų pastatyti gyvenamieji namai, socialinės paskirties objektai. Mieste bus užbaigta nutekamų jų vandenų valymo įrenginių išplėtimas, tvarkomos gatvės, tiesiami šaligatviai... Reikia pagerinti miesto valymą, skverų priežiūrą. Komunalinių įmonių kombinatas, miesto vykdomasis komitetas šioje srityje turi dirbti kryptingiau, nuosekliau. Ir mieste, ir kaime reikia pagerinti gyvenamųjų namų priežiūrą, jų remontą. Darbų vykdytojo baras privalo ne tik plėsti darbų apimtį, bet ir pagerinti jų kokybę. Miesto tvarkyme geriau turi dalyvauti pramonės įmonės, statybų bei kitos gamybinės organizacijos. Apylinkių vykdomieji komitetai, nuolatinės komisijos turi telkti žmonių pastangas gamtos išsaugojimui, aplinkos tvarkymui, kultūros, prekybos įstaigų darbo kontrolei.

Plane numatoma gerokai išplėsti prekybą. Prekių bus parduoda beveik už 63 milijonus rublių, apyvarta per metus padidės 4,2 proc. Bus statomos naujos parduotuvės mieste ir kaime, remontuojamos esamos. Rajkoopsąjunga turi pagerinti šaldytuvų, kitų prekybos įrengimų priežiūrą, kelti aptarnavimo kultūrą, griežtai bausti kiekvieną prekybos taisyklių pažeidėją.

Skiriami reikiami asignavimai švietimui, sveikatos apsaugai, kultūrai... Reikia kryptingiau įgyvendinti mokyklų reformos reikalavimus, stiprinti mokyklos ryšį su bazinėmis įmonėmis ir ūkiais... Geriau privalo organizuoti žmonių laisvalaikį kultūrinio - sportinio komplekso darbuotojai, jo aktyvas. Reikia tinkamiau tvarkyti sveikatos materialinę bazę, gerinti medicininį žmonių aptarnavimą.

Liaudies ūkio plane numatoma naujų kelių statyba bei esamų remontas. Mūsų kelininkai daugiausia dirbs plento Molėtai - Utena rekonstrukcijoje, kapitaliai suremontuos per 30 km senų. Vidūkinius kelius ties melioratoriai. Būtina pagerinti kelių savalaikį greideriavimą, pakelių priežiūrą ir tvarkymą. Mieste atidaromas naujas autobusų maršrutas. Transporto darbe daug trūkumų ir juos reikia ryžtingiau šalinti.

Numatyta plėsti buities paslaugas, gerinti ryšių darbą. Mieste bus pastatyta buitinės technikos remonto dirbtuvės, paviljonai, daiktų surinkimo punktai kaime.

Finansų skyriaus vedėja D. Bražėnienė pažymėjo, kad numatomoms liaudies ūkio ekonominėms ir socialinėms priemonėms įgyvendinti skiriamos reikiamos lėšos. Papildomai jų atsiranda, kai įmonės, ūkiai sėkmingai vykdo gamybos užduotis. Būdingas biudžeto bruožas - didėjantis finansavimas socialinėms priemonėms įgyvendinti.

Pranešėja pabrėžė būtinumą taupiai, racionaliai naudoti lėšas, ryžtingiau išgyvendinti nesaikingumą, finansinės drausmės pažeidimus.

Deputatai siūlė, kaip racionaliau naudoti materialinius resursus ir lėšas statybose, gamyboje. Labai svarbu sugriežtinti kovą su neūkiškumu. Reikia nemažų pastangų, išsaugant išaugintą žemės ūkio produkciją, žaliavą... Deputatai siūlė gerinti aptarnavimo įstaigų darbą, griežčiau kovoti su nesąžiningais žmonėmis. Vietinių Tarybų deputatai privalo geriau naudotis kontrolės teisėmis.

Svarstytais klausimais sesija priėmė sprendimus.

A. STANAITIS

Informacijos šaltinis: tekstas iš laikraščio "Lenino keliu" 1986-01-04.

Prisijungti

Dabar lankosi

Mes turime svetainėje prisijungusių svečių 161

Senoji svetainė

senoji_svetaine

Atsitiktinė nuotrauka