( Balsų 0 )

spauda lenino keliuRangos darbų planą įvykdyti iki 1986 m. gruodžio 29 d. Dviejų mėnesių planą įvykdyti TSKP XXVII šuvažiavimo atidarymo dienai.

Pakelti darbo našumą 3,5 proc., 90 proc. gyvenamosios, kultūrinės - buitinės ir kitos paskirties objektų atiduoti su įvertinimu "labai gerai" ir "gerai".

Utenos laboratorinių elektros krosnių gamyklos paleidžiamąjį kompleksą atiduoti naudojimui 1986 m. gruodžio 1 d.

Iš valstybinių kapitalinių įdėjimų atiduoti naudoti 207 butus, kurių bendras plotas 13100 kv. m, kooperatinėje gyvenamųjų namų statyboje atlikti statybos ir montavimo darbų už 1239 tūkst. rublių.

Nutiesti šiluminę trasą Tarybinės Armijos gatvėje. Pradėti paruošiamuosius darbus Krašuonos gyvenamojo kvartalo statyboje.

Diegti į gamybą pažangius technologinius ir konstruktyvinius sprendimus, atitinkančius mokslo ir technikos pasiekimus. Mažinti savikainą, gerinti atliekamų darbų kokybę.

Kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose pastatyti 124 butus, iš to skaičiaus 85 vienbučius individualius gyvenamuosius namus, Biliakiemio kolūkyje 6 butų gyvenamąjį namą ir Utenos agrocheminiam gamybiniam susivienijimui - 22 butų gyvenamąjį namą.

Įrengti valgyklą "Gegužės pirmosios" kolūkyje, pradėti J. Uborevičiaus kolūkyje klubo - kontoros statybą.

Užbaigti aukštos įtampos 2X10 megavatų elektrodinę katilinę Jotaučių tarybiniame ūkyje, statyti karvių fermą T. Tilvyčio kolūkyje, baigti statyti Leliūnų ir Biliakiemio kolūkiuose karvides.

Informacijos šaltinis: tekstas iš laikraščio "Lenino keliu" 1986-01-04.