2024 m. liepos 20 d. šeštadienis
Orai Utenoje Utenos autobusų stoties eismo tvarkaraščiai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras Utenos rajono savivaldybės informacija Utenos internetinė televizija Utenos radijas Televizijos programa Valiutų kursai
Dienos vardadieniai:
Dienos patarlė:
Horoskopas: Metai:

show01

 • Senamiestis

  Utenio aikštė

 • Centras

  Skulptūra "Vaivorykštė"

 • Vyžuonos parkas

  Sporto arena

 • Dauniškis

  Dauniškio parkas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Paminklinis akmuo miesto įkūrimui

 • Dauniškis

  Kultūros centras

 • Senamiestis

  Vyžuonėlio ežeras

 • Aukštakalnis

  Auikštakalnio daugiaaukščiai

 • Aukštakalnis

  Oro balionų fiesta

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero fontanas

 • Dauniškis

  Dauniškio ežeras

 • Dauniškis

  Dauniškio ežero tiltas

Projektai Utenoje Žibuoklių gatvės rekonstravimo ir Miškininkų gatvės naujos statybos projektas
( Balsų 0 )

Žibuoklių gatvės rekonstravimo ir Miškininkų gatvės naujos statybos projektasTechninio projekto pavadinimas: Žibuoklių gatvės rekonstravimo ir Miškininkų gatvės naujos statybos, Utenos mieste, projektas. Statybos geografinė vieta: Žibuoklių gatvė ir Miškininkų gatvė, Utenos miestas. Statinio paskirtis: gatvės (8.2). Statytojas: Utenos rajono savivaldybės administracija. Projektuotojas: UAB „Projektų rengimo centras". Projekto vadovas: Tadeuš Meškunec. Projektinių pasiūlymų autorius: Tadeuš Meškunec.

ESAMA PADĖTIS

Miškininkų gatvė pagal bendrąjį miesto planą yra D kategorijos, tai yra II gr. nesudėtingas statinys.

Trasa prasideda nuo Girių ir Žibuoklių gatvių sankryžos ir tęsiasi iki Atgimimo gatvės. Miškininkų gatvei yra suformuotas sklypas ir projektuojama trasa per laukus kaip nauja gatvė. Pradžioje trasos yra žvyro danga, toliau trasa nukryps nuo esamos trasos pagal registrų centro duomenis ir suformuotų sklypų padėtį. Taigi toliau yra tik išvažinėtos vėžės, likusi dalis - per esamą lauką, kuris dalinai užžėlęs. Ši atkarpa bus projektuojama kaip naujas statinys.

Gatvės pradžioje yra buitinių nuotekų, vandentiekio, ryšių linijos.

Geologiniai tyrimai buvo atlikti 2017 metų spalio mėnesį. Jų metu buvo atlikti 7 (septyni) tiriamieji gręžiniai užsakovo nurodytose vietose. Tyrimų gylis siekė iki 3,0 m.

Tirtas plotas yra kvartero amžiaus paskutinio kontinentinio (baltijos) apledėjimo metu suformuotų pakraštinių moreninių darinių lauke, gan žymiame reljefo paaukštėjime. Būsimų statybų ploto geologiniame pjūvyje aiškiai vyrauja molinės nuogulos (gIIIbl). Tai vidutinio stiprumo smėlingi moreniniai moliai (priemoliai) rečiau smėlingi molingi dulkiai (priesmėliai), labai retai kur su su gan plonais smulkaus dulkingo smėlio tarpsluoksniais įvairiame gylyje. Iš viršaus tyrimų atkarpą beveik visur dengia gatvės pylimas (išskyrus naują Miškininkų gatvės trasą) - piltinio grunto sluoksnis (IGS-1). Tai perkastas vidutinio stambumo smėlis su organikos pėdsakais ir perkastas moreninis priesmėlis su nežymia smėlio priemaiša padengtas nestora žvyro danga. Gatvės atskirose atkarpose išdaužytos, duobėtos.

Hidrogeologinės sklypo sąlygos nėra sudėtingos. Čia gruntinis vanduo buvo aptiktas tik pažemėjimuose beveik paviršiuje - tuojau po piltinio žvyro ir kelio sankasos sluoksniu, 0,60 - 0,70 m gyliuose.

Reljefui pakilus aukščiau - vieningo gruntinio vandens horizonto niekur nebuvo aptikta. Čia nuo 1,80 - 2,30 m gylio moreniniame grunte (smėlingame dulkingame molyje /priemolyje/) buvo stebimi pavieniai 1 - 4 mm storio stipriai drėgno smulkaus smėlio lęšiai.

Gatvių atkarpose atliktuose gręžiniuose, po piltiniu gruntu, visur buvo aptiktos charakteringos moreninių darinių molinės nuogulos - kietai plastingi smėlingi silpnai dulkingi moreniniai moliai (priemoliai) (IGS 5) bei molingi dulkiai (priesmėliai) (IGS 4). Tai pakankamai stiprūs (vidutinio stiprumo) gruntai, aptinkami čia visur iki 3,00 m gylio. Jų klodo tikrasis storis nenustatytas (į molinius gruntus įsigręžta tik iki 3,00 gylio).

Gatvių važiuojamoje dalyje supilta nestora žvyro danga, kuri vietomis yra gan smarkiai susidėvėjusi. Tai 0,06 - 0,08 m storio žvyro sluoksnis bei po juo esantis piltinio gan smulkaus smėlio sluoksnis iki 0,10 - 0,12 m storio.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

TRASOS PLANAS

Miškininkų gatvė pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” yra II gr. nesudėtingas statinys ir priskiriama D2 kategorijos. Plotis numatomas 6 m, dvi eismo juostos po 3 m. Gatvė įrėminama kelio bortais, kairėje pusėje borto viršaus lygyje pagal užduotį projektuojamas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas. Iš kairės pusės tako įrengiamas vejos bortas. Pagal ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijas” R PDTP 12 numatomas plotis 2,5 m.

Sankasos darbus vykdyti pagal ,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisykles” ĮT ŽS 17 ir STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”. Pėsčiųjų ir dviračių takui pagal užduotį numatomas apšvietimas. Ši projekto dalis paruošta atskiru tomu.

Numatoma pašalinti krūmus, kurie nėra privačiuose sklypuose ir trukdys platinti sankasą, vykdyti darbus (žr. plane). Kadangi esama gatvės trasa keisis nuo pk.1+00, toliau gatvės trasa projektuojama naujai. Esama žvyro dangos gatvė pagal savivaldybės nurodymą rekultyvuojama ir plotas užsėjamas žolėmis, su dirvožemio užpilimu h=10 cm. Numatoma uždara lietaus nuotekų nuvedimo sistema, įrengiant PVC vamzdžius.

Po darbų vykdymo gatvė turi būti būti priduota pagal galiojančius įstatymus Utenos rajono savivaldybei.

Visi darbų ir medžiagų kiekiai duoti darbų kiekių žiniaraštyje.

Esami telefono kabeliai įdedami į apsaugas PVC d63 mm vamzdžius. Esamų inžinerinių tinklų šulinių dangčių altitudė turi sutapti su projektuojamos dangos altitude.

Gatvės raudonąsias linijas apsprendžia jau suformuotos esamų sklypų ribos.

Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

Ties visomis nuovažomis numatomas pėsčiųjų ir dviračių take įspėjamasis paviršius (betoninės trinkelės su kauburėliais). Ties nuovažomis nužeminami kelio bortai taip, kad tako dangos viršaus altitudė ir nuovažų dangos altitudės sutaptų arba skirtųsi ne daugiau kaip 2 cm. Ties Atgimimo ir Girių gatvėmis pėsčiųjų ir dviračių take įspėjamasis paviršius (betoninės trinkelės su kauburėliais) bei vedimo paviršiai (kaip ir ties poilsio aikštelėmis). Pagal užduotį poilsio aikštelėje projektuojami suoliukas, dviračių stovas ir šiukšliadėžė. Numatoma viena aikštelė. Aikštelė numatoma bus 1,8 m pločio, o ilgis 1,8 m. Aikštelės danga numatoma kaip ir pėsčiųjų dviračių tako, betoninių trinkelių. Numatomi vedimo paviršiai.

Žibuoklių gatvės rekonstravimo ir Miškininkų gatvės naujos statybos projektas Žibuoklių gatvės rekonstravimo ir Miškininkų gatvės naujos statybos projektas

ESAMA PADĖTIS

Žibuoklių gatvė pagal bendrąjį miesto planą yra D kategorijos, tai yra II gr. nesudėtingas statinys.

Žibuoklių g. yra miesto pakraštyje. Trasa prasideda nuo nuovažos rajoninės reikšmės kelio Nr.4903 ir tęsiasi iki Girių gatvės. Toliau jau Miškininkų gatvė. Esama Žibuoklių gatvės danga yra žvyro, plotis nuo 8,4 m iki 9,1 m kartu su kelkraščiais. Nuo pk.0+10 iki pk.4+40 kairėje pusėje yra didelis šlaitas žemyn, nuo kelio sankasos. Nuo pk.4+20 dešinėje taip pat yra šlaitas žemyn, nuo kelio sankasos.

Rajoninės reikšmės kelias Nr.4903 miesto ribose turi Molėtų g. pavadinimą. Ji apšviesta, šalia įrengtas takas, tačiau danga nusidėvėjusi, išdaužyta. Ties pk.4+08 kerta Utenaitės up., per gatvę yra sudvejintos pralaidos g/b d500 mm. Jų būklė nepatenkinama, sienutės ištrupėję, apaugę žolėmis. Pralaidos beveik iki pusės vamzdžio diametro užneštos nešmenimis, patvenktos ir nepilnai atlieka savo funkciją.

Keliose atkarpose atstumas tarp sklypų sudaro 10,4 - 10,6 m.

Gatvės trasoje yra buitinių nuotekų, vandentiekio, ryšių linijos. Ties pk.0+60 kerta 10 kV elektros oro linija, keliose vietose kerta 0,4 kV elektros oro linija. Gatvę taip pat kerta elektros kabeliai, jie įdėti į apsaugas PE d160 mm. Pk.5+38 yra g/b pralaida d500 mm.

Geologiniai tyrimai buvo atlikti 2017 metų spalio mėnesį. Jų metu buvo atlikti 7 (septyni) tiriamieji gręžiniai užsakovo nurodytose vietose. Tyrimų gylis siekė iki 3,0 m.

Tirtas plotas yra kvartero amžiaus paskutinio kontinentinio (baltijos) apledėjimo metu suformuotų pakraštinių moreninių darinių lauke, gan žymiame reljefo paaukštėjime. Būsimų statybų ploto geologiniame pjūvyje aiškiai vyrauja molinės nuogulos (gIIIbl). Tai vidutinio stiprumo smėlingi moreniniai moliai (priemoliai) rečiau smėlingi molingi dulkiai (priesmėliai), labai retai kur su su gan plonais smulkaus dulkingo smėlio tarpsluoksniais įvairiame gylyje.

Iš viršaus tyrimų atkarpą beveik visur dengia gatvės pylimas (išskyrus naują Miškininkų gatvės trasą) - piltinio grunto sluoksnis (IGS-1). Tai perkastas vidutinio stambumo smėlis su organikos pėdsakais ir perkastas moreninis priesmėlis su nežymia smėlio priemaiša padengtas nestora žvyro danga. Gatvės atskirose atkarpose išdaužytos, duobėtos.

Hidrogeologinės sklypo sąlygos nėra sudėtingos. Čia gruntinis vanduo buvo aptiktas tik pažemėjimuose (Žibuoklių g. pradžioje, žiūr. gręž. Nr. 1-17 ir 2-17) beveik paviršiuje - tuojau po piltinio žvyro ir kelio sankasos sluoksniu, 0,60 - 0,70 m gyliuose.

Reljefui pakilus aukščiau - vieningo gruntinio vandens horizonto niekur nebuvo aptikta. Čia nuo 1,80 - 2,30 m gylio moreniniame grunte (smėlingame dulkingame molyje /priemolyje/) buvo stebimi pavieniai 1 - 4 mm storio stipriai drėgno smulkaus smėlio lęšiai.

Gatvių atkarpose atliktuose gręžiniuose, po piltiniu gruntu, visur buvo aptiktos charakteringos moreninių darinių molinės nuogulos - kietai plastingi smėlingi silpnai dulkingi moreniniai moliai (priemoliai) (IGS 5) bei molingi dulkiai (priesmėliai) (IGS 4). Tai pakankamai stiprūs (vidutinio stiprumo) gruntai, aptinkami čia visur iki 3,00 m gylio. Jų klodo tikrasis storis nenustatytas (į molinius gruntus įsigręžta tik iki 3,00 m gylio).

Gatvių važiuojamoje dalyje supilta nestora žvyro danga, kuri vietomis yra gan smarkiai susidėvėjusi. Tai 0,06 - 0,08 m storio žvyro sluoksnis bei po juo esantis piltinio gan smulkaus smėlio sluoksnis iki 0,10 - 0,12 m storio.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

TRASOS PLANAS

Žibuoklių g. II gr. nesudėtingas statinys. Žibuoklių gatvė pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” priskiriama D2 kategorijos. Plotis numatomas 6 m, dvi eismo juostos po 3 m. Gatvė įrėminama kelio bortais, kairėje pusėje borto viršaus lygyje pagal užduotį projektuojamas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas. Iš kairės pusės tako įrengiamas vejos bortas. Pagal ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijas” R PDTP 12 numatomas plotis 2,5 m.

Kairėje gatvės pusėje reikia praplatinti sankasą nuo pk.0+00 iki pk.4+15 pėsčiųjų ir dviračių takui. Dešinėje gatvės pusėje praplatinama sankasa nuo pk.4+00 iki pk.5+90, nuo pk.6+20 iki pk.7+30, todėl numatomas šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas šiose atkarpose.

Praplatinti teks nuo 1 m iki 2 m. Sankasos darbus vykdyti pagal ,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisykles” ĮT ŽS 17 ir STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”.

Pėsčiųjų ir dviračių takui pagal užduotį numatomas apšvietimas. Ši projekto dalis paruošta atskiru tomu.

Numatoma pašalinti krūmus, kurie nėra privačiuose sklypuose ir trukdys platinti sankasą, vykdyti darbus (žr. plane). Numatoma uždara lietaus nuotekų nuvedimo sistema, įrengiant PVC vamzdžius. Po darbų vykdymo gatvė turi būti būti priduota pagal galiojančius įstatymus Utenos rajono savivaldybei.

Visi darbų ir medžiagų kiekiai duoti darbų kiekių žiniaraštyje.

Esami telefono kabeliai įdedami į apsaugas PVC d63 mm vamzdžius, esami elektros kabeliai taip pat įdedami į apsaugas PVC d110 mm vamzdžius. Esamų inžinerinių tinkle šulinių dangčių altitudė turi sutapti su projektuojamos dangos altitude.

Gatvės raudonąsias linijas apsprendžia jau suformuotos esamų sklypų ribos.

Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

Ties visomis nuovažomis numatomas pėsčiųjų ir dviračių take įspėjamasis paviršius (betoninės trinkelės su kauburėliais). Ties nuovažomis nužeminami kelio bortai taip, kad tako dangos viršaus altitudė ir nuovažų dangos altitudės sutaptų arba skirtųsi ne daugiau kaip 2 cm. Ties Paupio ir Girių gatvėmis pėsčiųjų ir dviračių take įspėjamasis paviršius (betoninės trinkelės su kauburėliais) bei vedimo paviršiai (kaip ir ties poilsio aikštelėmis). Nuo pk.6+60 iki pk.7+40 labai didelis nuolydis, siekia net 12 %. Neįgaliesiems be pagalbos bus sunku įvažiuoti, tačiau projektuojant mažesnį nuolydį, reiktų įrengti gan gilią iškasą. Pagal užduotį poilsio aikštelėse kiekvienoje projektuojami suoliukai, dviračių stovai ir šiukšliadėžės. Numatomos dvi aikštelės, kurios išdėstomos pėsčiųjų ir dviračių tako trasoje. Aikštelės numatomos bus 1,8 m pločio, o ilgis 1,8 m. Aikštelių danga numatoma kaip ir pėsčiųjų dviračių tako, betoninių trinkelių. Numatomi vedimo paviršiai.

Žibuoklių gatvės rekonstravimo ir Miškininkų gatvės naujos statybos projektas Žibuoklių gatvės rekonstravimo ir Miškininkų gatvės naujos statybos projektas Žibuoklių gatvės rekonstravimo ir Miškininkų gatvės naujos statybos projektas

Informacijos šaltiniai: tekstas, foto - Utenos rajono savivaldybė 2018-03-27.

Prisijungti

Dabar lankosi

Mes turime svetainėje prisijungusių svečių 103

Senoji svetainė

senoji_svetaine

Atsitiktinė nuotrauka